dicţionar Maghiar-Englez »

begyepesedett înseamnă în null

MaghiarăEngleză
begyepesedett melléknév

overgrown with grass adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈɡrəʊn wɪð ɡrɑːs] [US: ˈovərˈɡroʊn wɪθ ˈɡræs]

unreconstructed adjective
[UK: ˌʌn.riːk.ən.ˈstrʌk.tɪd] [US: ˌʌn.rik.ən.ˈstrək.təd]

begyepesedett (tan, felfogás) melléknév

moss-clad adjective
[UK: mɒs klæd] [US: ˈmɒs ˈklæd]

begyepesedett ember

antediluvian adjective
[UK: ˌæn.ti.dɪ.ˈluː.viən] [US: ˌæn.ti.dɪ.ˈluː.viən]

buffer[UK: ˈbʌ.fə(r)] [US: ˈbʌ.fər]

begyepesedett fejű

stagnant-minded[UK: ˈstæɡ.nənt ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈstæɡ.nənt ˈmaɪn.dəd]

begyepesedett fejű vén ember

old fogey[UK: əʊld ˈfəʊ.ɡi] [US: oʊld ˈfoʊ.ɡi]

old fogy[UK: əʊld ˈfəʊ.ɡi] [US: oʊld ˈfoʊ.ɡi]

begyepesedett tudatlanság

crusted ignorance[UK: ˈkrʌ.stɪd ˈɪɡ.nə.rəns] [US: ˈkrʌ.stəd ˈɪɡ.nə.rəns]

You can find it in:

MaghiarăEngleză