dicţionar German-Român »

schloss înseamnă în Română

GermanăRomână
das Schloss [des Schlosses; die Schlösser] Substantiv

castel◼◼◼substantiv

palat◼◼◻substantiv

cheie◼◼◻substantiv

lacăt◼◼◻substantiv

încuietoare◼◼◻substantiv

broască◼◼◻substantiv

încuia◼◼◻substantiv

cetate◼◼◻substantiv

închidere◼◼◻substantiv

zăvor◼◻◻substantiv

aștepta◼◻◻substantiv

buclă◼◻◻substantiv

stăvilarsubstantiv

abschließen (schließt ab) [schloss ab; hat abgeschlossen] Verb

încheia◼◼◼verbă

termina◼◼◼verbă

contract◼◼◼verbă

încuia◼◼◻verbă

îndeplini◼◼◻verbă

concluziona◼◼◻verbă

ţine◼◼◻verbă

opri◼◼◻verbă

înceta◼◼◻verbă

deține◼◻◻verbă

conchide◼◻◻verbă

subscrie◼◻◻verbă

finisa◼◻◻verbă

reuși◼◻◻verbă

aresta◼◻◻verbă

zăvor◼◻◻verbă

buclă◼◻◻verbă

sfârși◼◻◻verbă

lacăt◼◻◻verbă

încuietoare◼◻◻verbă

a incheia un contract cuverbă

broascăverbă

capsulaverbă

anschließen [schloss an; hat angeschlossen] Phrase

alătura◼◼◼verbă

conecta◼◼◼verbă

uni◼◼◻verbă

asigura◼◼◻verbă

12