dicţionar Englez-Maghiar » major meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
major noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)]
[US: ˈmeɪ.dʒər]

ágazat főnév

dúr (hangnem) főnév melléknév

fő… ige főnév melléknév

főbb melléknév

fontos melléknév

fontosabb

főtantárgy főnév

főtétel (logikai) főnév

idősebb melléknév

jelentősebb melléknév

lényegesebb

nagy főnév melléknév határozószó

nagykorú (ember) melléknév

nagyobb melléknév

őrnagy főnév

szak főnév

szakirány főnév

szaktárgy főnév

major (MAJ) noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)]
[US: ˈmeɪ.dʒər]

őrgy (őrnagy) főnév
US

major (Maj) noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r)]
[US: ˈmeɪ.dʒər]

őrgy (őrnagy) főnév
GB

major arcana [UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ɑːˈk.eɪ.nə]
[US: ˈmeɪ.dʒər arˈkæ.nə]

nagy arkánum

major axis [UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈæk.sɪs]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈæk.səs]

főtengely

major chord [UK: ˈmeɪ.dʒə(r) kɔːd]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈkɔːrd]

dúr akkord

major department noun

főosztály főnév

major field of study

a tanulmány fő területén

major form class noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈfɔːm klɑːs]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈfɔːrm ˈklæs]

fő szófaj főnév

major general (Maj Gen) noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈdʒen.r̩əl]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈdʒen.r̩əl]

vőrgy (vezérőrnagy) főnév
GB

major general (MG) noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈdʒen.r̩əl]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈdʒen.r̩əl]

vőrgy (vezérőrnagy) főnév
US

major in something verb
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ɪn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈmeɪ.dʒər ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

főtárgynak választ (vmit) ige

specializálja magát (vmre)

szakosodik melléknév

szaktárgynak választ (vmit) ige

major premise noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈpre.mɪs]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈpre.məs]

főtétel főnév

major road noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) rəʊd]
[US: ˈmeɪ.dʒər roʊd]

főútvonal főnév

major scale [UK: ˈmeɪ.dʒə(r) skeɪl]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈskeɪl]

dúr skála

major second [UK: ˈmeɪ.dʒə(r) ˈsek.ənd]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈsek.ənd]

nagy másod hangköz

nagy szekund

major suit noun
[UK: ˈmeɪ.dʒə(r) suːt]
[US: ˈmeɪ.dʒər ˈsuːt]

kőr főnév

nemes szín (kör v pikk)

pikk főnév

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies