dicţionar Englez-Maghiar » dispatch meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
dispatch [UK: dɪ.ˈspætʃ]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ]

meggyilkolás főnév

megöl ige

megölés főnév

menetirányítás főnév

napiparancs főnév

parancsvivő hajó

sajtótudósítás főnév

serénység főnév

siettet ige

sürgősség főnév

személy- és teherszállító vállalat irodája

tudósítás főnév

útnak indít ige

dispatch goods direct to somebody [UK: dɪ.ˈspætʃ ɡʊdz dɪ.ˈrekt tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈɡʊdz də.ˈrekt ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

közvetlenül vkihez küldi az árut

dispatch note noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ nəʊt]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ noʊt]

feladóvevény főnév

dispatch to verb

kiküld ige

dispatch-boat noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ bəʊt]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ boʊt]

parancsvivő hajó főnév

dispatch-book [UK: dɪ.ˈspætʃ bʊk]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈbʊk]

kézbesítőkönyv főnév

küldemény-nyilvántartó könyv

dispatch-box noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ bɒks]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈbɑːks]

aktatáska főnév

dispatch-case noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ keɪs]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈkeɪs]

irattáska főnév

dispatch-goods noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ ɡʊdz]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈɡʊdz]

gyorsáru főnév

dispatch-money [UK: dɪ.ˈspætʃ ˈmʌ.ni]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈmʌ.ni]

gyorsasági prémium

dispatch-note [UK: dɪ.ˈspætʃ nəʊt]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ noʊt]

feladóvevény főnév

külföldre

dispatch-rider [UK: dɪ.ˈspætʃ ˈraɪ.də(r)]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈraɪ.dər]

motoros futár

dispatch-runner noun
[UK: dɪ.ˈspætʃ ˈrʌ.nə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈrʌ.nər]

küldönc főnév

dispatch-service [UK: dɪ.ˈspætʃ ˈsɜː.vɪs]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈsɝː.vəs]

árukiadás főnév

kereskedelmi vállalaté

dispatch-tube [UK: dɪ.ˈspætʃ tjuːb]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈtuːb]

levélhordó hüvely

dispatch-vessel [UK: dɪ.ˈspætʃ ˈve.səl]
[US: ˌdɪ.ˈspætʃ ˈve.səl]

avizóhajó

parancsvivő hajó

dispatched adjective

feladott◼◼◼ melléknév

dispatcher noun
[UK: dɪ.ˈspæ.tʃə(r)]
[US: ˌdɪ.ˈspæ.tʃər]

diszpécser◼◼◼ főnév

menetirányító főnév

dispatches [UK: dɪ.ˈspæ.tʃɪz]
[US: ˌdɪ.ˈspæ.tʃəz]

hamis kockák

dispatching of parcels noun

csomagfeladás főnév

command dispatcher [UK: kə.ˈmɑːnd dɪ.ˈspæ.tʃə(r)]
[US: kə.ˈmænd ˌdɪ.ˈspæ.tʃər]

parancs átvevő és végrehajtó

dynamic dispatching [UK: daɪ.ˈnæ.mɪk dɪ.ˈspætʃ.ɪŋ]
[US: daɪ.ˈnæ.mɪk ˌdɪ.ˈspætʃ.ɪŋ]

dinamikus programindítás

happy dispatch [UK: ˈhæp.i dɪ.ˈspætʃ]
[US: ˈhæp.i ˌdɪ.ˈspætʃ]

boldog feladás

123

You can find it in:

EnglezăMaghiară