dicţionar Englez-Maghiar » account meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
account current noun
[UK: əˈk.aʊnt ˈkʌ.rənt]
[US: əˈk.aʊnt ˈkɜː.rənt]

folyószámla főnév

account executive noun
[UK: əˈk.aʊnt ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv]
[US: əˈk.aʊnt ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

pénzügyi vezető főnév

account for verb
[UK: əˈk.aʊnt fɔː(r)]
[US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr]

elejt ige

elszámol ige

igazol (cselekedetet) ige

indokol ige

lelő melléknév

ige

megmagyaráz ige

megöl ige

account for (sg)

magyarázatot ad (vmire)

mentséget hoz fel (vmire)

account for something [UK: əˈk.aʊnt fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

elszámol (vmivel)

érthetővé tesz (vmit) ige

igazol (vmit) ige

indokol (vmit) ige

magyaráz (vmit) ige

magyarázatul szolgál (vmre)

megmagyaráz (vmit) ige

számot ad (vmről)

visszavezethető (vmre)

account for the expenditure [UK: əˈk.aʊnt fɔː(r) ðə ɪk.ˈspen.dɪ.tʃə(r)]
[US: əˈk.aʊnt ˈfɔːr ðə ɪk.ˈspen.də.tʃər]

benyújtja a költségszámlát

elszámolja a kiadásokat

account holder noun
[UK: əˈk.aʊnt ˈhəʊl.də(r)]
[US: əˈk.aʊnt ˈhoʊl.də(r)]

számlabirtokos főnév

számlatulajdonos főnév

account of expenses noun
[UK: əˈk.aʊnt əv ɪk.ˈspen.sɪz]
[US: əˈk.aʊnt əv ɪk.ˈspen.səz]

költségjegyzék főnév

account of liabilities and assets noun
[UK: əˈk.aʊnt əv ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.tɪz ənd ˈæ.sets]
[US: əˈk.aʊnt əv ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.tiz ænd ˈæ.ˌsets]

mérleg főnév

mérlegkimutatás főnév

account of one’s experiences noun

élménybeszámoló főnév

account of sale [UK: əˈk.aʊnt əv seɪl]
[US: əˈk.aʊnt əv ˈseɪl]

eladási számla

account oneself lucky [UK: əˈk.aʊnt wʌn.ˈself ˈlʌk.i]
[US: əˈk.aʊnt wʌn.ˈself ˈlʌk.i]

szerencsésnek mondhatja magát

account opening noun

számlanyitás főnév

account receivable US noun

követelés főnév

account sales noun
[UK: əˈk.aʊnt seɪlz]
[US: əˈk.aʊnt ˈseɪlz]

eladószámla főnév

account short of the truth [UK: əˈk.aʊnt ʃɔːt əv ðə truːθ]
[US: əˈk.aʊnt ˈʃɔːrt əv ðə ˈtruːθ]

igazságnak híjával lévő elbeszélés

account showing a debit balance [UK: əˈk.aʊnt ˈʃəʊɪŋ ə ˈde.bɪt ˈbæ.ləns]
[US: əˈk.aʊnt ˈʃoʊɪŋ ə ˈde.ˌbɪt ˈbæ.ləns]

tartozik-egyenleget mutató számla

tartozik-egyenlegű számla

account somebody guilty [UK: əˈk.aʊnt ˈsʌm.bə.di ˈɡɪl.ti]
[US: əˈk.aʊnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈɡɪl.ti]

bűnösnek tart vkt

account somebody to be guilty [UK: əˈk.aʊnt ˈsʌm.bə.di tuː bi ˈɡɪl.ti]
[US: əˈk.aʊnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː bi ˈɡɪl.ti]

bűnösnek tart vkt

account turnover

számlaforgalom

123

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies