dicţionar Englez-German »

mature înseamnă în Germană

EnglezăGermană
mature [maturer, maturest] adjective
[UK: mə.ˈtjʊə(r)]
[US: mə.ˈtʃʊr]

reif [reifer; am reifsten]◼◼◼Adjektiv

mature [UK: mə.ˈtjʊə(r)]
[US: mə.ˈtʃʊr]

ausgereift◼◼◼The plan is not mature. = Der Plan ist nicht ausgereift.

reifem◼◻◻

maturus

matured [UK: mə.ˈtjʊəd]
[US: mə.ˈtjʊrd]

gereift◼◼◼

herangereift◼◻◻

maturely adjective
[UK: mə.ˈtjʊə.li]
[US: mə.ˈtjʊə.li]

reif [reifer; am reifsten]◼◼◼Adjektiv

maturely [UK: mə.ˈtjʊə.li]
[US: mə.ˈtjʊə.li]

reifes

matures [UK: mə.ˈtjʊəz]
[US: mə.ˈtʃʊrz]

reift◼◼◼Each person matures at his own pace. = Jeder Mensch reift in einem anderen Tempo.

(Plan) mature verb

heranreifen [reifte heran; ist herangereift]Verb

(voreilig) premature

übereilt

armature [armatures] noun
[UK: ˈɑː.mə.tʃə(r)]
[US: ˈɑːr.mə.tʃər]

die Armatur [der Armatur; die Armaturen]◼◼◼Substantiv
Technik

der Anker [des Ankers; die Anker]◼◼◻Substantiv
[ˈaŋkɐ]

der Läufer [des Läufers; die Läufer]◼◻◻Substantiv
[ˈlɔɪ̯fɐ]

armature winding noun

die Ankerwicklung◼◼◼Substantiv

hematuresis noun

die HämaturieSubstantiv

immature adjective
[UK: ˌɪ.mə.ˈtjʊə(r)]
[US: ˌɪ.mə.ˈtjʊr]

unreif [unreifer; am unreifsten]◼◼◼AdjektivI'm immature. = Ich bin unreif.

unausgegoren [unausgegorener; am unausgegorensten]Adjektiv

immature behavior

Puerilismus

immaturely [UK: ˌɪ.mə.ˈtjʊə(r).li]
[US: ˌɪ.mə.ˈtjʊər.li]

unreifen

immaturely noun
[UK: ˌɪ.mə.ˈtjʊə(r).li]
[US: ˌɪ.mə.ˈtjʊər.li]

die Unreife [der Unreife; —]Substantiv

more mature

reifere◼◼◼

most mature

reifste◼◼◼

of experienced mature

gestand

overmature [UK: ˈəʊv.ə.mə.ˈtjʊə]
[US: ˈəʊ.və.mə.ˈtjʊə]

überständig

postmature

übertragene

übertragenem

premature [UK: ˈpre.mə.tjʊə(r)]
[US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr]

vorzeitig◼◼◼

verfrüht◼◼◼

prämatur◼◻◻

premature adjective
[UK: ˈpre.mə.tjʊə(r)]
[US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr]

frühreif [frühreifer; am frühreifsten]◼◻◻Adjektiv

premature baby noun

das Frühgeborene◼◼◼Substantiv

premature beat noun

Extrasystole [der Extrasystole; die Extrasystolen]Substantiv
[ˈɛkstʀazʏsˌtoːlə]

premature birth [premature births] noun
[UK: ˈpre.mə.tjʊə(r) bɜːθ]
[US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr ˈbɝːθ]

die Frühgeburt [der Frühgeburt; die Frühgeburten]◼◼◼Substantiv
[ˈfʀyːɡəˌbuːɐ̯t]

premature infant noun

die Frühgeborene◼◼◼Substantiv

premature muscular fatigue noun

die ApokamnoseSubstantiv

premature praise noun

der Vorschusslorbeeren [(meist im Plural: die Vorschusslorbeeren)]◼◼◼Substantiv

premature senility

Senilismus

prematurely [UK: ˌpre.mə.ˈtjʊə.li]
[US: ˌpri.mə.ˈtʃʊr.li]

vorzeitig◼◼◼

verfrühte◼◻◻

12