dicionário Húngaro-alemão »

konvertálás meaning in alemão

Húngaroalemão
konvertálás főnév

die Konvertierung [der Konvertierung; die Konvertierungen]◼◼◼ » Substantiv
[kɔnvɛɾtˈiːrʊŋ]

die Umwandlung [der Umwandlung; die Umwandlungen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈʊmˌvandlʊŋ]

die Novation [der Novation; die Novationen] » Substantiv
[nˌoːvatsɪˈoːn]

die Umformung [der Umformung; die Umformungen] » Substantiv
[ʊmfˈɔɾmʊŋ]

die Umsetzung [der Umsetzung; die Umsetzungen] » Substantiv
[ˈʊmˌzɛt͡sʊŋ]

cikk alapadatainak konvertálása kifejezés

die Artikelstammkonvertierung » Substantiv
[ˌaɾtiːkˌɛlstamkˌɔnvɛɾtˈiːrʊŋ]

fájl konvertálása kifejezés

die Dateikonvertierung » Substantiv
[dˌɑtaɪkˌɔnvɛɾtˈiːrʊŋ]

You can find it in:

Húngaroalemão