dicionário Húngaro-alemão »

átváltás meaning in alemão

Húngaroalemão
átváltás főnév

die Konvertierung [der Konvertierung; die Konvertierungen]◼◼◼ » Substantiv
[kɔnvɛɾtˈiːrʊŋ]

die Umsetzung [der Umsetzung; die Umsetzungen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈʊmˌzɛt͡sʊŋ]

die Umwechslung [der Umwechslung; die Umwechslungen] » Substantiv
[ʊmvˈɛkslʊŋ]

átváltás főnév
vízügy

der Umschlag [des Umschlags, des Umschlages; die Umschläge] » Substantiv
[ˈʊmʃlaːk]

átváltás feletti kiadás kifejezés

die Überpariausgabe » Substantiv
[ˌyːbɜpˈɑriːˌaʊsɡɑːbə]

átváltási arány biztosítása kifejezés

die Kurssicherung » Substantiv
[kʊɐsˈɪçərˌʊŋ]

átváltási arány garanciája kifejezés

die Kursgarantie » Substantiv
[kˌʊɐsɡarantˈiː]

átváltási arány gyöngülése kifejezés

die Kursabschwächung » Substantiv
[kˈʊɐzapʃvˌɛçʊŋ]

átváltási arány hajtója kifejezés

der Kurstreiber » Substantiv
[kˈʊɐstɾaɪbɜ]

átváltási arány határa kifejezés

das Kurslimit » Substantiv
[kˌʊɐsliːmˈɪt]

átváltási arány javulása kifejezés

die Kursverbesserung » Substantiv
[kˌʊɐsfɜbˈɛsərˌʊŋ]

átváltási arány jegyzése kifejezés

die Kursnotierung [der Kursnotierung; die Kursnotierungen] » Substantiv
[kˌʊɐsnoːtˈiːrʊŋ]

átváltási arány különbsége kifejezés

das Kursgefälle » Substantiv
[kˈʊɐsɡeːfˌɛlə]

átváltási arány manipulációja kifejezés

die Kursmanipulation [der Kursmanipulation; die Kursmanipulationen] » Substantiv
[ˈkʊʁsmanipulaˌt͡si̯oːn]

átváltási arány megadása kifejezés

die Kursangabe » Substantiv
[kˈʊɐzaŋˌɑːbə]

átváltási arány megegyezése kifejezés

die Kursparität » Substantiv
[kˌʊɐspɑːriːtˈɛːt]

átváltási arány megszilárdulása kifejezés

die Kursbefestigung » Substantiv
[kˈʊɐsbeːfˌɛstɪɡˌʊŋ]

átváltási arány megállapítása kifejezés

die Kursfestsetzung » Substantiv
[kˈʊɐsfɛstzˌɛtsʊŋ]

átváltási arány paritása kifejezés

die Kursparität » Substantiv
[kˌʊɐspɑːriːtˈɛːt]

átváltási arány szintje kifejezés

das Kursniveau » Substantiv
[kˈʊɐsniːvˌeːaʊ]

átváltási arány szélső értékei közti különbség kifejezés

die Kursspanne » Substantiv
[kˈʊɐspanə]

átváltási arány támogatása kifejezés

die Kursstützung » Substantiv
[kˈʊɐsʃtʏtsˌʊŋ]

átváltási arány viszonya kifejezés

das Kursverhältnis » Substantiv
[kˈʊɐsfɜhˌɛltnɪs]

átváltási arány változása kifejezés

die Kursumschwung » Substantiv
[kˈʊɐzʊmʃvˌʊŋ]

átváltási arány állása kifejezés

die Kursstand » Substantiv
[kˈʊɐsʃtant]

átváltási arány és nyereség viszonya kifejezés

das Kursertragskraftverhältnis » Substantiv
[kˈʊɐzɜtɾˌakskraftfɜhˌɛltnɪs]

átváltási arányba való beavatkozás kifejezés

die Kursintervention » Substantiv
[kˌʊɐzɪntˌɛɾvəntsɪˈoːn]

átváltási arányok táblája kifejezés

die Kursanzeigetafel » Substantiv
[kˈʊɐzantsˌaɪɡeːtˌɑfəl]

die Kurstafel » Substantiv
[kˈʊɐstafəl]

átváltási cikkely kifejezés

die Umwandlungsklausel » Substantiv
[ʊmvˈandlʊŋsklˌaʊzəl]

átváltási cserearány kifejezés

der Umtauschsatz » Substantiv
[ʊmtˈaʊʃzats]

átváltási jog kifejezés

das Umwandlungsrecht » Substantiv
[ʊmvˈandlʊŋsrˌɛçt]

átváltási kockázat kifejezés

das Währungsrisiko » Substantiv
[vˈɛːrʊŋsrˌiːziːkˌoː]

átváltási nyereség kifejezés

der Wandlungsgewinn » Substantiv
[vˈandlʊŋsɡəvˌɪn]

átváltási veszteség kifejezés

der Wandlungsverlust » Substantiv
[vˈandlʊŋsfɜlˌʊst]

átváltási árfolyam kifejezés

der Umwechslungskurs » Substantiv
[ʊmvˈɛkslʊŋskˌuːɾs]

átváltási érték kifejezés

der Umwandlungswert » Substantiv
[ʊmvˈandlʊŋsvˌeːɾt]

devizaátváltási lista kifejezés

der Devisenkurszettel » Substantiv
[dˈeːviːzˌɛnkʊɐstsˌɛtəl]

gondolatátváltás főnév

der Gedankensprung [des Gedankensprunges|Gedankensprungs; die Gedankensprünge] » Substantiv
[ɡədˈankənʃprˌʊŋ]

hitelátváltás főnév

die Anleiheumwandlung » Substantiv
[ˈanlˌaɪhɔømvˌandlʊŋ]

12

You can find it in:

Húngaroalemão