dicionário Húngaro-alemão »

általában meaning in alemão

Húngaroalemão
általában

in der Regel◼◼◼[ɪn deːɐ̯ ˈʁeːɡl̩]

im Allgemeinen◼◼◼[ɪm alɡəˈmaɪ̯nən]

üblicherweise »[ˈyːplɪçɐˌvaɪ̯zə]

gewöhnlich [gewöhnlicher; am gewöhnlichsten] » Adjektiv
[ɡəˈvøːnlɪç]

allgemein [allgemeiner; am allgemeinsten] » Adverb
[ˌalɡəˈmaɪ̯n]

durchwegs » Adverb
[ˈdʊʁçveːks]

gemeinhin » Adverb
[ɡəˈmaɪ̯nhɪn]

gemeiniglich » Adverb
[ɡəˈmaɪ̯nɪklɪç]
gehoben veraltend

normalerweise » Adverb
[nɔʁˈmaːlɐvaɪ̯zə]

tendenziell » Adjektiv
[tɛndɛnˈt͡si̯ɛl]

Általában 7 órakor járok iskolába.

Ich gehe normalerweise um 7 Uhr zur Schule.

Általában hogy érzi magát?

Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen?

<közelebbről nem meghatározott állat (általában rovar)> főnév

das Getier [des Getiers, des Getieres; —] » Substantiv
[ɡəˈtiːɐ̯]

angin (sűrű szövésű, általában pamutból készült anyag, a finom, puha toll sem tud áthatolni rajta) főnév

das Inlett [des Inlett[es; die Inlette/(auch:) Inletts]◼◼◼ » Substantiv
[ˈɪnlɛt]

egyáltalában határozószó

schlechterdings » Adverb
[ˈʃlɛçtɐˌdɪŋs]

felső tagozat (iskolatípus, mely általában az 5.-9. osztályt foglalja magában) főnév

die Hauptschule [der Hauptschule; die Hauptschulen] » Substantiv
[ˈhaʊ̯ptˌʃuːlə]

mint általában kifejezés

alles wie immer Phrase

orvostanhallgatók előviszgája általában a 4. félév után kifejezés

das Physikum [des Physikums; die Physika] » Substantiv
[ˈfyːzikʊm]

You can find it in:

Húngaroalemão