dicionário Húngaro-Alemão »

általában significado em alemão

HúngaroAlemão
általában

in der Regel◼◼◼[ɪn deːɐ̯ ˈʁeːɡl̩]

im Allgemeinen◼◼◼[ɪm alɡəˈmaɪ̯nən]

általában határozószó

allgemein [allgemeiner; am allgemeinsten] »Adverb
[ˌalɡəˈmaɪ̯n]

durchwegs »Adverb
[ˈdʊʁçveːks]

gemeinhin »Adverb
[ɡəˈmaɪ̯nhɪn]

gemeiniglich »Adverb
[ɡəˈmaɪ̯nɪklɪç]
gehoben veraltend

normalerweise »Adverb
[nɔʁˈmaːlɐvaɪ̯zə]

tendenziell »Adjektiv
[tɛndɛnˈt͡si̯ɛl]

üblicherweise »Adverb

általában melléknév

gewöhnlich [gewöhnlicher; am gewöhnlichsten] »Adjektiv
[ɡəˈvøːnlɪç]

Általában 7 órakor járok iskolába.

Ich gehe normalerweise um 7 Uhr zur Schule.

Általában hogy érzi magát?

Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen?

<közelebbről nem meghatározott állat (általában rovar)> főnév

das Getier [des Getier(e)s; —] »Substantiv
[ɡəˈtiːɐ̯]

angin (sűrű szövésű, általában pamutból készült anyag, a finom, puha toll sem tud áthatolni rajta) főnév

das Inlett [des Inlett(es); die Inlette/(auch:) Inletts]◼◼◼ »Substantiv
[ˈɪnlɛt]

egyáltalában határozószó

schlechterdings »Adverb
[ˈʃlɛçtɐˌdɪŋs]

felső tagozat (iskolatípus, mely általában az 5.-9. osztályt foglalja magában) főnév

die Hauptschule [der Hauptschule; die Hauptschulen] »Substantiv
[ˈhaʊ̯ptˌʃuːlə]

mint általában

alles wie immer◼◼◼

orvostanhallgatók elővizsgája általában a 4. félév után kifejezés

das Physikum [des Physikums; die Physika] »Substantiv
[ˈfyːzikʊm]

álnév (általában a tényleges név vagy becenév rövidített formája) főnév

die Parallelbezeichnung »Substantiv