dicionário alemão-Húngaro »

ausbitten (sich /dativ/) [bat sich aus; hat sich ausgebeten] (akkusativ) meaning in Húngaro

alemãoHúngaro
ausbitten (sich /Dativ/) [bat sich aus; hat sich ausgebeten] (Akkusativ) Verb
[ˈaʊ̯sˌbɪtn̩]

(ki)kér magának valamit kifejezés

(meg)követel magának valamit kifejezés

kikér valakit valahonnan/valahová kifejezés

kíván magának valamit kifejezés

der Dativ [des Dativs; die Dative] Substantiv
[ˈdaːtiːf]

részes eset kifejezés

der Akkusativ [des Akkusativs; die Akkusative] Substantiv
[ˈakuzaˌtiːf]

tárgyeset (accusativus)◼◼◼ főnév
nyelv

Dat. (Dativ)

dativus (röv.)

BAT-Wert

megengedhető expozíciós határ

angehen +Akkusativ [ging an; hat/ist angegangen] Verb
[ˈanˌɡeːən]

érint/illet valakit kifejezés

angehen +Akkusativ [ging an; —] Verb
[ˈanˌɡeːən]

értint valakit/valakit kifejezés

angehen +Akkusativ [ging an; —] (Akkusativ) Verb
[ˈanˌɡeːən]

köze van valakihez kifejezés

Bat. (Bataillon) (Abk.) Militär

zlj. (zászlóalj) (röv.)kat

aufpacken (sich) (Dativ) [packte sich auf; hat sich aufgepackt] Verb

(saját) vállára vesz kifejezés

ab + Dativ preposition
[ap]

-ból/-ből (hely) elöljárószó
elöljáró

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ˈanˌmaːsn̩]

(jogtalanul) igényt formál vmire kifejezés

an + Dativ [an]

-ban, -ben

abseits von/+ Dativ preposition

távol valamitől elöljárószó

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb
[ˈaʊ̯sbəˌdɪŋən]

fenntart (magának) valamit ige

aus + Dativ preposition
[aʊ̯s]

-ból, -ből elöljárószó

Aufmerksamkeit schenken (Dativ) Phrase

figyelmet szentel (valakinek/valaminek) kifejezés

außer + Dativ preposition
[ˈaʊ̯sɐ]

kivéve elöljárószó

Aufmerksamkeit erweisen (Dativ) Phrase

figyelmet tanúsít valaki iránt kifejezés

anschauen sich (Dativ) [schaute sich an; hat sich angeschaut] Verb

(vizsgálódva) megnéz kifejezés

auf + Dativ preposition
[aʊ̯f]

-nál / -nél '(adessive case)' elöljárószó

aufbinden (sich) (Dativ) [band auf; hat aufgebunden] Verb

magára vállal valamit kifejezés

aufpacken (sich) (Dativ) [packte sich auf; hat sich aufgepackt] Verb

magára vesz kifejezés

anschauen sich (Dativ) [schaute sich an; hat sich angeschaut] Verb

szemügyre vesz kifejezés

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb
[ˈaʊ̯sbəˌdɪŋən]

kialkuszik (magának) valamit ige

an + Dativ [an]

-on, -en, -ön

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ˈanˌmaːsn̩]

(jogtalanul) magáénak tulajdonít kifejezés

auf + Dativ preposition
[aʊ̯f]

-on / -en / -ön elöljárószó

außer + Dativ preposition
[ˈaʊ̯sɐ]

kívül valakin/valamin elöljárószó

abseits von/+ Dativ preposition

valami környékén elöljárószó

ab + Dativ preposition
[ap]

-tól/-től elöljárószó
elöljáró

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb
[ˈaʊ̯sbəˌdɪŋən]

kiköt (magának) valamit ige

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ˈanˌmaːsn̩]

jogtalanul igényel kifejezés

jogtalanul követel(ődzik) kifejezés

merészel ige

merészkedik ige

auf + Akkusativ preposition
[aʊ̯f]

-ba elöljárószó

You can find it in:

alemãoHúngaro