Deutsch-Ungarisch Wörterbuch »

ausbitten (sich /dativ/) [bat sich aus; hat sich ausgebeten] (akkusativ) bedeutet auf Ungarisch

DeutschUngarisch
ausbitten (sich /Dativ/) [bat sich aus; hat sich ausgebeten (Akkusativ)] Verb

(ki)kér magának valamit kifejezés

(meg)követel magának valamit kifejezés

kikér valakit valahonnan/valahová kifejezés

kíván magának valamit kifejezés

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ ˈanmˌɑːsən]

(jogtalanul) igényt formál vmire kifejezés

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb

fenntart (magának) valamit ige

anschauen sich (Dativ) [schaute sich an; hat sich angeschaut] Verb

(vizsgálódva) megnéz kifejezés

aufpacken (sich) (Dativ) [packte sich auf; hat sich aufgepackt] Verb

(saját) vállára vesz kifejezés

aufbinden (sich) (Dativ) [band auf; hat aufgebunden] Verb
[ˈaʊfbˌɪndən]

magára vállal valamit kifejezés

aufpacken (sich) (Dativ) [packte sich auf; hat sich aufgepackt] Verb

magára vesz kifejezés

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ ˈanmˌɑːsən]

(jogtalanul) magáénak tulajdonít kifejezés

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb

kialkuszik (magának) valamit ige

anschauen sich (Dativ) [schaute sich an; hat sich angeschaut] Verb

szemügyre vesz kifejezés

ausbedingen (sich /Dativ) [bedang sich aus; hat sich ausbedungen] Verb
[ˈaʊsbədˌɪŋən]

kiköt (magának) valamit ige

anmaßen (sich) (Dativ) [maßte sich an; hat sich angemaßt] Verb
[ ˈanmˌɑːsən]

jogtalanul igényel kifejezés

jogtalanul követel(ődzik) kifejezés

merészel ige

merészkedik ige

von sich aus

magától◼◼◼

kényszer nélkül◼◻◻

önként◼◼◻

spontán

er hat sich herbemüht

idefáradt

es hat sich abgedonnert

a dörgés megszűnt

aufladen, (sich) (Dativ) (lädt auf) [lud auf; hat aufgeladen (Akkusativ)] Verb

magára vállal vmit kifejezés

sich aus dem Staub machen

kereket old

ausnehmen (sich) (nimmt sich aus) [nahm sich aus; hat sich ausgenommen] Verb

kivételez magával kifejezés

ausladen (sich) (lädt sich aus) [lud sich aus; hat sich ausgeladen] Verb

kisül (elektromosan) ige

aussprechen, sich (spicht sich aus) [sprach sich aus; hat sich ausgesprochen bei jemandem über + Akkusativ] Verb

nyiltan beszél valakinek valamiről/valakiről kifejezés

auslassen (sich) (lässt sich aus) [ließ sich aus; hat sich ausgelassen über + Akkusativ] Verb

ítélkezik ige

ausgeben (sich) (gibt sich aus) [gab sich aus; hat sich ausgegeben für +Akkusativ/als etwas] Verb
[ ˈaʊsɡˌeːbən]

kiadja magát vminek/vmilyennek kifejezés

auswachsen, sich (wächst sich aus) [wuchs sich aus; hat sich ausgewachsen] Verb

kibontakozik ige

aussprechen, sich (spicht sich aus) [sprach sich aus; hat sich ausgesprochen für + Akkusativ] Verb

nyilatkozik valaki/valami mellett kifejezés

ausladen (sich) (lädt sich aus) [lud sich aus; hat sich ausgeladen] Verb

kitombolja magát kifejezés

ausnehmen (sich) (nimmt sich aus) [nahm sich aus; hat sich ausgenommen] Verb
[ ˈaʊsnˌeːmən]

látszik valamilyennek kifejezés

auslassen (sich) (lässt sich aus) [ließ sich aus; hat sich ausgelassen über + Akkusativ] Verb

negatívan nyilatkozik vkiről kifejezés

auswachsen, sich (wächst sich aus) [wuchs sich aus; hat sich ausgewachsen] Verb
[ˈaʊsvˌaxzən]

kifejlődik ige

ausnehmen (sich) (nimmt sich aus) [nahm sich aus; hat sich ausgenommen] Verb

tűnik valamilyennek kifejezés

aussprechen, sich (spicht sich aus) [sprach sich aus; hat sich ausgesprochen für + Akkusativ] Verb

szól valaki/valami mellett kifejezés

auslassen (sich) (lässt sich aus) [ließ sich aus; hat sich ausgelassen über + Akkusativ] Verb

rosszakat mond vkiről kifejezés

You can find it in:

DeutschUngarisch