diccionario Inglés-español »

bale significado en español

InglésEspañol
bale [bales] (rounded bundle of goods)
noun
[UK: beɪl]
[US: ˈbeɪl]

balanoun
{f}

bale [baled, baling, bales] (to wrap into a bale)
verb
[UK: beɪl]
[US: ˈbeɪl]

embalarverb

Balearic (Catalan dialect)
proper noun

balearproper noun
{m}

Balearic (of the Balearic Islands)
adjective

balearadjective

baleáricoadjective

Balearic Islands (group of Mediterranean islands)
proper noun
[UK: beɪlˈarɪk ˈaɪləndz]
[US: beɪlˈærɪk ˈaɪləndz]

Balearesproper noun
{f-Pl}

Islas Balearesproper noun
{f-Pl}

Balearic Sea (sea)
proper noun
[UK: beɪlˈarɪk sˈiː]
[US: beɪlˈærɪk sˈiː]

mar Balearproper noun

baleen (plates in mouth of baleen whale)
noun
[UK: bə.ˈliːn]
[US: bə.ˈliːn]

barbas de ballenanoun
{f-Pl}

baleen whale [baleen whales] (whale of the Mysticeti suborder)
noun
[UK: bə.ˈliːn weɪl]
[US: bə.ˈliːn ˈweɪl]

ballena barbadanoun
{f}

balefire (ritual bonfire)
noun
[UK: ˈbeɪl.ˌfaɪə]
[US: ˈbeɪl.ˌfaɪr]

fogata de brujosnoun
{f}

baleful (ominous)
adjective
[UK: ˈbeɪl.fl̩]
[US: ˈbeɪl.fl̩]

funestoadjective

torvoadjective

baler [balers] (machine)
noun
[UK: ˈbeɪlə ]
[US: ˈbeɪlər ]

empacadoranoun
{f}

baler [balers] (profession)
noun
[UK: ˈbeɪlə ]
[US: ˈbeɪlər ]

empacadornoun
{m}

Buscar Historia