Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

rechte bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
die Rechte Substantiv

prawica(książkowy) prawa dłoń, prawa ręka
noun

prawica(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) siła polityczna o programie, odwołującym się do tradycji, autorytetów, religii i istniejącej hierarchii społecznej
noun

prawicowiec(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) zwolennik prawicy, człowiek o poglądach prawicowych/konserwatywnych
noun

die rechte Adjektiv

prawicowy(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany z prawicą, właściwy prawicy, wywodzący się z prawicy
adjective

das Recht [des Recht(e)s; die Rechte] Substantiv

prawo(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) przywilej, zezwolenie na coś;
noun

pretensjanoun

racjanoun
słuszność, prawda

słusznośćnoun

das Recht [des Recht(e)s; die Rechte] Adjektiv

prawnyadjective
taki, który dotyczy prawa, wywodzi się z prawa, jest z nim zgodny

rechte Hand Substantiv

prawa ręka(przenośnie, przenośnia) najbliższy, zaufany współpracownik
noun

das Rechteck [des Rechteck(e)s; die Rechtecke] Substantiv

prostokąt(geometria) czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste;
noun

rechteckig | rechtwinklig Adjektiv

prostokątnyadjective
mający kształt prostokąta

die Sau [Sau(s); —] (frühere deutsche Bezeichnung für Save) (rechter Nebenfluss der Donau) Substantiv

locha(zoologia, zoologiczny) dorosła samica świni
noun

Main [des Main(e)s; —] (rechter Nebenfluss des Rheins) Substantiv

Men(geografia, geograficzny) rzeka w środkowych Niemczech;
noun

die Ruhr [der Ruhr; —] (rechter Nebenfluss des Rheins) Substantiv

czerwonka(medycyna, medyczny) ostra choroba zakaźna, której objawem jest krwawa biegunka
noun

Ruhra(geografia, geograficzny) (hydrologia, hydrologiczny) rzeka w Niemczech, prawy dopływ Renu;
noun

rechter Winkel Substantiv

kąt prosty(geometria) kąt równy 90 stopni;
noun

aufrecht [aufrechter; am aufrechtesten] Adjektiv

prostyadjective
nie garbaty

ustawowyadjective
uregulowany ustawą

gerecht [gerechter; am gerechtesten] Adjektiv

sprawiedliwyadjective
o człowieku: kierujący się zasadami sprawiedliwości

sprawiedliwyadjective
o wyroku, prawie itp.: zgodny ze sprawiedliwością

gerecht [gerechter; am gerechtesten] Adverb

prawidłowoadverb
w sposób prawidłowy

słusznieadverb
w uzasadniony sposób, sprawiedliwie, mając podstawę do czegoś, mając prawo do czegoś

senkrecht [senkrechter; am senkrechtesten] Adverb

pionowoadverb
w kierunku pionowym; poruszając się w górę lub dół, prostopadle do podstawy

prostopadleadverb
tworząc z daną prostą lub płaszczyzną kąt prosty

das Anrecht [des Anrecht(e)s; die Anrechte] Substantiv

karnetnoun

aufrechterhalten Verb

utrzymywaćverb
zachowywać coś w określonym stanie

das Herz am rechten Fleck haben

mieć serce po właściwej stronie

die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut | die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut | lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut

niech nie wie lewica, co czyni prawicadobre czyny nie potrzebują rozgłosu

entrechten [entrechtete; hat entrechtet] Phrase

pozbawiać prawphrase

pozbawić prawphrase

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Frauenrechte Substantiv

prawa kobietnoun
uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach;

Gerechter Adjektiv

słusznyadjective
godziwy, duży, uczciwy

słusznyadjective
sensowny, trafny

słusznyadjective
zgodny z prawem, uzasadniony

Hoheitsrechte Substantiv

regalia(historia, historyczny, historycznie) insygnia królewskie, symbolizujące władzę królewską
noun

das Jagdrecht [des Jagdrechts; die Jagdrechte] Phrase

prawo łowieckiephrase

Menschenrecht | Menschenrechte Substantiv

prawa człowiekanoun
niezbywalne, nienaruszalne, naturalne i niepodzielne prawa przysługujące każdemu człowiekowi wynikające z jego godności;

das Menschenrecht [des Menschenrecht(e)s; die Menschenrechte] Phrase

prawo człowiekaphrase

12