Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

recht bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
das Recht [des Recht(e)s; die Rechte] Substantiv

prawo(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) przywilej, zezwolenie na coś;
noun

pretensjanoun

racjanoun
słuszność, prawda

słusznośćnoun

das Recht [des Recht(e)s; die Rechte] Adjektiv

prawnyadjective
taki, który dotyczy prawa, wywodzi się z prawa, jest z nim zgodny

recht groß | ziemlich groß Adjektiv

sporyadjective
całkiem duży, pokaźny; dość istotny

recht haben

mieć słuszność

recht haben Verb

mieć racjęverb
nie mylić się; powiedzieć coś, co jest słuszne, prawidłowe

Recht und Gerechtigkeit Substantiv

Prawo i Sprawiedliwość(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z czeskich narodowo-konserwatywnych partii politycznych;
noun

Prawo i Sprawiedliwość(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z polskich konserwatywno-chadeckich partii politycznych;
noun

Recht | Gesetz Substantiv

prawo(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem;
noun

die Rechte Substantiv

prawica(książkowy) prawa dłoń, prawa ręka
noun

prawica(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) siła polityczna o programie, odwołującym się do tradycji, autorytetów, religii i istniejącej hierarchii społecznej
noun

prawicowiec(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) zwolennik prawicy, człowiek o poglądach prawicowych/konserwatywnych
noun

die rechte Adjektiv

prawicowy(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) związany z prawicą, właściwy prawicy, wywodzący się z prawicy
adjective

rechte Hand Substantiv

prawa ręka(przenośnie, przenośnia) najbliższy, zaufany współpracownik
noun

das Rechteck [des Rechteck(e)s; die Rechtecke] Substantiv

prostokąt(geometria) czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste;
noun

rechteckig | rechtwinklig Adjektiv

prostokątnyadjective
mający kształt prostokąta

die Sau [Sau(s); —] (frühere deutsche Bezeichnung für Save) (rechter Nebenfluss der Donau) Substantiv

locha(zoologia, zoologiczny) dorosła samica świni
noun

Main [des Main(e)s; —] (rechter Nebenfluss des Rheins) Substantiv

Men(geografia, geograficzny) rzeka w środkowych Niemczech;
noun

die Ruhr [der Ruhr; —] (rechter Nebenfluss des Rheins) Substantiv

czerwonka(medycyna, medyczny) ostra choroba zakaźna, której objawem jest krwawa biegunka
noun

Ruhra(geografia, geograficzny) (hydrologia, hydrologiczny) rzeka w Niemczech, prawy dopływ Renu;
noun

rechter Winkel Substantiv

kąt prosty(geometria) kąt równy 90 stopni;
noun

rechtfertigen [rechtfertigte; hat gerechtfertigt] Verb

usprawiedliwiaćverb
wyjaśniać motywy działania

rechthaberisch [rechthaberischer; am rechthaberischsten] Adjektiv

dogmatycznieadjective

rechtlich [rechtlicher; am rechtlichsten] Adjektiv

rzetelnyadjective

rechtmäßig [rechtmäßiger; am rechtmäßigsten] Adjektiv

zgodny z prawemadjective

rechtmäßig [rechtmäßiger; am rechtmäßigsten] Adverb

prawnieadverb
w myśl przepisów prawa, zgodnie z prawem

rechts konservativ Adjektiv

prawy(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) prawicowy, konserwatywny
adjective

rechts | recht Adjektiv

prawyadjective
znajdujący się po przeciwnej stronie ciała człowieka w stosunku do tej, gdzie jest serce

der Rechtschreibfehler [des Rechtschreibfehlers; die Rechtschreibfehler] Substantiv

błąd ortograficznynoun
błąd w pisowni – niewłaściwe napisanie wyrazu, niezgodne z przyjętymi dla danego języka normami ortograficznymi;

Rechtschreibung | Orthographie Substantiv

ortografianoun
zbiór umownych przepisów regulujących sposób posługiwania się systemem pisma, normalizowanych i przystosowywanych do danego języka

der Rechtsextremismus [des Rechtsextremismus; —] Substantiv

skrajna prawica(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) termin określający osoby, ugrupowania głoszące idee prawicowe charakteryzujące się skrajnym programem lub radykalnymi metodami działania;
noun

die Rechtsfolge [der Rechtsfolge; die Rechtsfolgen] Substantiv

skutek prawny(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) następstwo prawne, regulowane przez określone normy prawne, pojawiające się po zaistniałym fakcie prawnym;
noun

das Rechtsgeschäft [des Rechtsgeschäft(e)s; die Rechtsgeschäfte] Phrase

czynność prawnaphrase

rechtsgängig Adjektiv

prawoskrętnyadjective
obrócony / obracający się w prawą stronę

die Rechtshandlung [der Rechtshandlung; die Rechtshandlungen] Phrase

akt prawnyphrase

der Rechtshänder [des Rechtshänders; die Rechtshänder] Substantiv

praworęcznynoun
osoba praworęczna (1.1)

Rechtshänderin

praworęczna

rechtshändig Adjektiv

praworęcznyadjective
posługujący się głównie prawą ręką

12