Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

gericht bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
das Gericht [des Gericht(e)s; die Gerichte] Verb

nagadaćverb
obmówić kogoś przed kimś innym; powiedzieć komuś coś niewłaściwego o kimś innym

obgadywać(potocznie, potoczny) mówić niepochlebne rzeczy o kimś
verb

das Gericht [des Gericht(e)s; die Gerichte] Substantiv

sąd(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) instytucja, która zajmuje się rozstrzyganiem sporów albo orzekaniem o winie lub niewinności zgodnie z obowiązującym prawem
noun

trybunał(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) instancja orzekająca, kolegium sądowe;
noun

trybunał(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) kolegium sędziowskie o szczególnych uprawnieniach
noun

Gericht | Speise Substantiv

danienoun
pojedyncza potrawa składająca się na posiłek

potrawanoun
posiłek stworzony z jadalnych składników

richten [richtete; hat gerichtet] (an mit Akkusativ) Verb

kierowaćverb
czynić kogoś lub coś adresatem jakiejś wypowiedzi

orientowaćverb
nadawać określone położenie, kierunek

skierowaćverb

gerichtlich | Gericht Adjektiv

sądowyadjective
związany z sądem (instytucją)

der Gerichtsbeschluss [des Gerichtsbeschlusses; die Gerichtsbeschlüsse] Phrase

postanowienie sąduphrase

Gerichtsverhandlung Verhandlung Abhandlung Substantiv

rozprawanoun
rodzaj pisemnej pracy naukowej

der Gerichtsvollzieher [des Gerichtsvollziehers; die Gerichtsvollzieher] Phrase

komornik sądowyphrase

das Gerichtswesen Substantiv

sądownictwo(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) ogół instytucji wymiaru sprawiedliwości
noun

sądownictwo(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) władza sądowa sprawowana przez instytucje (1.1)
noun

anrichten [richtete an; hat angerichtet] Verb

nabroićverb

przyrządzaćverb

urządzaćverb

wyrządzaćverb

auch in Paris macht man nicht aus Hafergrütz ein Reisgericht

i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżupewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia

aufgerichtet Adjektiv

nieokiełznany(książkowy) niedający się powściągnąć, pohamować, opanować
adjective

aufrichten [richtete auf, hat aufgerichtet] Verb

stawaćverb
unosić się w kierunku pionowym

ausrichten [richtete aus; hat ausgerichtet] Verb

przekazaćverb
aspekt dokonany od: przekazywać

wyprawiaćverb
urządzać uroczyste spotkanie własnym kosztem

zestawiać(medycyna, medyczny) złączać końce złamanej kości
verb

ausrichten [richtete aus; hat ausgerichtet] Phrase

orientować (na)phrase

wskóraćphrase

außergerichtlich Adjektiv

pozasądowyadjective
odbywający się bez udziału sądu

Das Jüngste Gericht Substantiv

Sąd Ostateczny(religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie: moment, w którym Bóg dokona ostatecznego sądu nad ludźmi i określi, którzy z nich zostaną zbawieni, a którzy potępieni;
noun

einrichten [richtete ein; hat eingerichtet] Verb

nastawić sięverb

przygotować sięverb

utworzyćverb

zaarażowaćverb

Euer Ehren | Hohes Gericht Interjection

Wysoki Sądzie(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) forma zwracania się do sądu
interjection

der Europäischer Gerichtshof [des Europäischen Gerichtshof(e)s; —] Phrase

Trybunał Sprawiedliwościphrase

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Europejski Trybunał Praw Człowieka

das Fischgericht [des Fischgericht(e)s; die Fischgerichte] Substantiv

potrawa rybnanoun

für ein Linsengericht Adverb

za miskę soczewicy(książkowy) oddając coś cennego w zamian za coś o znacznie mniejszej wartości
adverb

gleichrichten [richtete gleich; hat gleichgerichtet] Verb

prostować(fizyka, fizyczny) przekształcać ze zjawiska zmieniającego się w czasie w stałe
verb

12