Dansk-Engelsk ordbog »

atten betyder i engelsk

DanskEngelsk
atten

eighteen◼◼◼[UK: ˌeɪ.ˈtiːn] [US: e.ˈtiːn]

attende

eighteenth◼◼◼[UK: ˌeɪ.ˈtiːnθ] [US: e.ˈtiːnθ]

attendedel

eighteenth◼◼◼[UK: ˌeɪ.ˈtiːnθ] [US: e.ˈtiːnθ]

attentat

assassination◼◼◼[UK: ə.ˌsæ.sɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ə.ˌsæ.sə.ˈneɪʃ.n̩]

kill◼◼◼[UK: kɪl] [US: ˈkɪl]

assault◼◼◻[UK: ə.ˈsɔːlt] [US: ə.ˈsɒlt]

attentat◼◼◻[UK: ətˈentat] [US: ətˈentæt]

attentatmand

assassin◼◼◼[UK: ə.ˈsæ.sɪn] [US: ə.ˈsæ.sən]

bombeattentat

bombing◼◼◼[UK: ˈbɒm.ɪŋ] [US: ˈbɑːm.ɪŋ]

i nattens løb

overnight◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈnaɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈnaɪt]

købe katten i sækken

pig in a poke◼◼◼[UK: pɪɡ ɪn ə pəʊk] [US: ˈpɪɡ ɪn ə poʊk]

buy a pig in a poke◼◼◻[UK: baɪ ə pɪɡ ɪn ə pəʊk] [US: ˈbaɪ ə ˈpɪɡ ɪn ə poʊk]

to buy a pig in a poke◼◼◻

natten over

overnight◼◼◼[UK: ˌəʊv.ə.ˈnaɪt] [US: ˌoʊv.ə.ˈnaɪt]

om natten

at night◼◼◼[UK: ət naɪt] [US: ət ˈnaɪt]

by night◼◼◻[UK: baɪ naɪt] [US: baɪ ˈnaɪt]

omfattende

comprehensive◼◼◼[UK: ˌkɒm.prɪ.ˈhen.sɪv] [US: ˌkɑːm.pri.ˈhen.sɪv]

thorough◼◼◻[UK: ˈθʌ.rə] [US: ˈθɝːo.ʊ]

exhaustive◼◼◻[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪv] [US: ɪg.ˈzɒ.stɪv]

holistic◼◼◻[UK: həʊ.ˈlɪ.stɪk] [US: hoʊ.ˈlɪ.stɪk]

skattenedsættelse

tax reduction◼◼◼[UK: tæks rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈtæks rə.ˈdək.ʃn̩]

slippe katten ud af sækken

let the cat out of the bag◼◼◼[UK: let ðə kæt ˈaʊt əv ðə bæɡ] [US: ˈlet ðə kæt ˈaʊt əv ðə ˈbæɡ]

tage hatten af for

take one's hat off to◼◼◼

Søgehistorik