Arabisk-Engelsk ordbok »

س betyder på engelska

ArabiskaEngelska
س

Shall[UK: ʃæl] [US: ˈʃæl]

سأل

Asked[UK: ˈɑːskt] [US: ˈæskt]

سؤال

question[UK: ˈkwes.tʃən] [US: ˈkwes.tʃən]

سؤال ثانوي

Subquestion

سؤت

Worsen[UK: ˈwɜː.sən] [US: ˈwɝː.sən]

ساء

Worsened[UK: ˈwɜː.sənd] [US: ˈwɝː.sənd]

سائد

Predominant[UK: prɪ.ˈdɒ.mɪ.nənt] [US: prə.ˈdɑː.mə.nənt]

Prevalent[UK: ˈpre.və.lənt] [US: ˈpre.və.lənt]

سائق الأجرة

Cabman[UK: ˈkæb.mæn] [US: ˈkæb.mæn]

سائق الدّرّاجة

Bicyclist[UK: ˈbaɪ.ˌsɪ.kləst] [US: ˈbaɪ.ˌsɪ.kləst]

سائق الشاحنة

Teamster[UK: ˈtiːm.stə(r)] [US: ˈtiːm.stər]

Trucker[UK: ˈtrəkə(r)] [US: ˈtrəkər]

سائق العربة

Waggoner[UK: ˈwæ.ɡə.nə(r)] [US: ˈwæ.ɡə.nər]

Wagoner[UK: ˈwæ.ɡə.nə(r)] [US: ˈwæ.ɡə.nər]

سائق الموتوسيكل

Motorcyclist[UK: ˈməʊ.tə.saɪ.klɪst] [US: ˈmoʊ.tə.saɪ.klɪst]

سائق زلاجة الكلاب

Musher[UK: ˈmə.ʃə(r)] [US: ˈmə.ʃər]

سائق سيارة الأجرة

Cabby[UK: ˈkæ.bi] [US: ˈkæ.bi]

Cabdriver[UK: ˈkæb.ˌdraɪ.və(r)] [US: ˈkæb.ˌdraɪ.vər]

سائقو الشاحنات

Teamsters[UK: ˈtiːm.stəz] [US: ˈtiːm.stərz]

سائقو سيارات الأجرة

Cabbies[UK: ˈkæ.bɪz] [US: ˈkæ.biz]

سائقوا العربات

Waggoners[UK: ˈwæ.ɡə.nəz] [US: ˈwæ.ɡə.nəz]

Wagoners

سائل

Asker[UK: ɑːsk.ə(r)] [US: ˈæsk.ər]

Deliquescent[UK: ˌde.lɪ.ˈkwesnt] [US: ˌde.lɪ.ˈkwesnt]

Fluider

Fluidest

Fluxional[UK: ˈflək.ʃə.nəl] [US: ˈflək.ʃə.nəl]

Liquid[UK: ˈlɪ.kwɪd] [US: ˈlɪ.kwəd]

سائل أبيض لإخفاء الأخطاء الإملائية

White-out

Whiteout

سائل السؤال

Querier[UK: ˈkwɪərɪə ] [US: ˈkwirɪər ]

سائل او غاز يقوم بعمليّة التّبريد

Coolant[UK: ˈkuː.lənt] [US: ˈkuː.lənt]

سائل محلّا يستعمل في صناعة البيرة

Wort[UK: wˈɔːt] [US: wˈoːrt]

سائل منوي

Semen[UK: ˈsiː.mən] [US: ˈsiː.mən]

سائلا

Fluidly[UK: ˈfluːɪd.li] [US: ˈfluːɪd.li]

سائلون

Askers[UK: ɑːsk.əz] [US: ˈæsk.ərz]

سابح

Swum[UK: swʌm] [US: ˈswəm]

سابسكير - من انواع نقّار الخشب

Sapsucker

سابع عشر

Seventeenth[UK: ˌsevn.ˈtiːnθ] [US: ˈse.vən.ˈtiːnθ]

سابعا

Seventh[UK: ˈsevnθ] [US: ˈse.vənθ]

12