עברית-הונגרי מילון » מים meaning in הונגרי

עבריתהונגרי
מים

Víz

מים m

víz

מים כבדים

Nehézvíz

מים מינרליים

Ásványvíz

אבן החכמים

Bölcsek köve

אמת מים

vízvezeték

אנליזת מזהמים

szennyezőanyag elemzés

דובוני מים

Medveállatkák

חבר הלאומים

Népszövetség

חבר העמים הבריטי

Nemzetközösség

חמים (khamím) m

meleg

כדורמים

vízilabda

לפעמים

néha

מגדלי התאומים

Világkereskedelmi Központ

מדינות חבר העמים

Független Államok Közössége

מחולל יישומים

Adatbázis-kezelő rendszer

מינים נעלמים

Kihalás

מכרסמים

Rágcsálók

מלחמת ששת הימים

Hatnapos háború

נחש מים (קבוצת כוכבים)

Hydra csillagkép

נחש מים קטן

Déli Vízikígyó csillagkép

שמים (shamayím) f

ég

égbolt

mennybolt

תאומים (קבוצת כוכבים)

Ikrek csillagkép

תכנות מונחה עצמים

Objektumorientált programozás

You can find it in:

עבריתהונגרי

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies