הונגרי-עברית מילון »

szia meaning in עברית

הונגריעברית
szia

שלום

שלום (shalóm)

שלום עליכם (shalóm aléikhem)

sziasztok

שלום (shalóm)

שלום עליכם (shalóm aléikhem)

Biopszia

ביופסיה

Epilepszia

מחלת הנפילה

epilepszia

כפיון

You can find it in:

הונגריעברית