немецкий-венгерский словарь » abwettern [wetterte ab; hat abgewettert] meaning in венгерский

немецкийвенгерский
abwettern [wetterte ab; hat abgewettert] Verb
[ˈapvˌɛtɜn]

átvészel (rossz időt) ige

kidühöngi magát kifejezés

lehord (leszíd) ige

leteremt ige

die Hat Substantiv
[hˈat]

követelés◼◼◼ főnév

ab heute Phrase

mától (kezdve/fogva)◼◼◼ kifejezés

zujauchzen (hat) Verb
[tsuːjˈaʊxtsən]

éljenez ige

köszönt ige

megéljenez ige

üdvözöl ige

ujjongva üdvözöl kifejezés

vkit ujjongva köszönt kifejezés

ab und an Phrase

hébe-hóba kifejezés

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-ból/-ből (hely) elöljárószó
elöljáró

ab und zu

időnként◼◼◼

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-tól/-től elöljárószó
elöljáró

ab und zu Phrase

hébe-hóba kifejezés

er hat vollendet

kiszenvedettátv

abstoßen (stößt ab) [stieß ab; hat abgestoßen] Verb
[ ˈapʃtˌoːsən]

ellök ige

auf und ab Phrase

fel és alá◼◼◼ kifejezés

abraten (rät ab) [riet ab; hat abgeraten] Verb

nem ajánl◼◼◼ kifejezés

hat verspätung

ez a … késik

abmessen (misst ab) [maß ab; hat abgemessen] Verb
[ ˈapmˌɛsən]

lemér◼◼◼ ige

absehen (sieht ab) [sah ab; hat abgesehen] Verb
[ˈapzeːən]

elles◼◼◻ ige

es hat Not

sürgős

abschmelzen (schmilzt ab) [schmolz ab; hat abgeschmolzen] Verb
[ˈapʃmˌɛltsən]

kiolvaszt ige

abwaschen (wäscht ab) [wusch ab; hat abgewaschen] Verb
[ ˈapvˌaʃən]

lemos◼◼◼ ige

Hängen Sie ab!

Tegye le (a kagylót)!

ablassen (lässt ab) [ließ ab; hat abgelassen] Verb
[ ˈaplˌasən]

leereszt◼◼◼ ige

abstechen (sticht ab) [stach ab; hat abgestochen] Verb
[ˈapʃtˌɛçən]

levág (állatot)◼◼◼ ige

abschwellen (schwillt ab) [schwoll ab; ist abgeschwollen] Verb

leapad ige

Wer hat gewonnen?

Ki nyert?

abbacken (backt/bäckt ab) [backte ab/buk ab; hat abgebacken] Verb
[ abˈakən]

készre süt kifejezés

abblasen (bläst ab) [blies ab; hat abgeblasen] Verb

lefúj◼◼◼ ige

abschlagen (schlägt ab) [schlug ab; hat abgeschlagen] Verb
[ ˈapʃlˌɑːɡən]

visszautasít◼◼◼ ige

abwerfen (wirft ab) [warf ab; hat abgeworfen] Verb

ledob◼◼◼ ige

abwerben (wirbt ab) [warb ab; hat abgeworben] Verb
[ˈapvˌɛɾbən]

átcsábít (más munkhelyre)◼◼◼ ige

abtreten (tritt ab) [trat ab; hat abgetreten] Verb
[ ˈaptɾˌeːtən]

átad◼◼◼ ige

abstehlen (stiehlt ab) [stahl ab; hat abgestohlen jemandem etwas] Verb
[ˈapʃtˌeːlən]

ellop valakitől valamit kifejezés

abbehalten (behält ab) [behielt ab; hat abbehalten] Verb
[ ˈapbəhˌaltən]

lenn tart kifejezés

You can find it in:

немецкийвенгерский