Deutsch-Ungarisch Wörterbuch » abwettern [wetterte ab; hat abgewettert] bedeutet auf Ungarisch

DeutschUngarisch
abwettern [wetterte ab; hat abgewettert] Verb
[ˈapvˌɛtɜn]

átvészel (rossz időt) ige

kidühöngi magát kifejezés

lehord (leszíd) ige

leteremt ige

die Hat Substantiv
[hˈat]

követelés◼◼◼ főnév

ab heute Phrase

mától (kezdve/fogva)◼◼◼ kifejezés

zujauchzen (hat) Verb
[tsuːjˈaʊxtsən]

éljenez ige

köszönt ige

megéljenez ige

üdvözöl ige

ujjongva üdvözöl kifejezés

vkit ujjongva köszönt kifejezés

ab und an Phrase

hébe-hóba kifejezés

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-ból/-ből (hely) elöljárószó
elöljáró

ab und zu

időnként◼◼◼

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-tól/-től elöljárószó
elöljáró

ab und zu Phrase

hébe-hóba kifejezés

abbacken (backt/bäckt ab) [backte ab/buk ab; hat abgebacken] Verb
[ abˈakən]

készre süt kifejezés

hat verspätung

ez a … késik

abgraben (gräbt ab) [grub ab; hat abgegraben] Verb

(ásással) elvezet kifejezés

abschmelzen (schmizt ab) [schmolz ab; ist abgeschmolzen] Verb

elolvad◼◼◼ ige

es hat Not

sürgős

abbehalten (behält ab) [behielt ab; hat abbehalten] Verb
[ ˈapbəhˌaltən]

lenn tart kifejezés

abfallen (fällt ab) [fiel ab; ist abgefallen] Verb
[ ˈapfˌalən]

leesik◼◼◼ ige

abnehmen (nimmt ab) [nahm ab; hat abgenommen] Verb
[ ˈapnˌeːmən]

fogy◼◼◼ ige

abraten (rät ab) [riet ab; hat abgeraten] Verb

nem ajánl◼◼◼ kifejezés

abkönnen (kann ab) [konnte ab; hat abgekonnt] Verb

elbír ige

sie hat gekündigt

ő lemondott

abmessen (misst ab) [maß ab; hat abgemessen] Verb
[ ˈapmˌɛsən]

lemér◼◼◼ ige

abgeben (gibt ab) [gab ab; hat abgegeben (+Akkusativ)] Verb
[ ˈapɡˌeːbən]

vmi lesz (vmivé válik) kifejezés

Wer hat gewonnen?

Ki nyert?

abstechen (sticht ab) [stach ab; hat abgestochen] Verb
[ˈapʃtˌɛçən]

levág (állatot)◼◼◼ ige

abwerfen (wirft ab) [warf ab; hat abgeworfen] Verb

ledob◼◼◼ ige

abtragen (trägt ab) [trug ab; hat abgetragen] Verb
[ ˈaptɾˌɑːɡən]

elhord (elkoptat) ige

abblasen (bläst ab) [blies ab; hat abgeblasen] Verb

lefúj◼◼◼ ige

absehen (sieht ab) [sah ab; hat abgesehen] Verb
[ˈapzeːən]

elles◼◼◻ ige

Hängen Sie ab!

Tegye le (a kagylót)!

abfahren (fährt ab) [fuhr ab; hat abgefahren] Verb
[ ˈapfˌɑːrən]

elvisz (járművel)◼◼◼ ige

abschwellen (schwillt ab) [schwoll ab; ist abgeschwollen] Verb

leapad ige

ablassen (lässt ab) [ließ ab; hat abgelassen] Verb
[ ˈaplˌasən]

leereszt◼◼◼ ige

You can find it in:

DeutschUngarisch