венгерский-немецкий словарь » támogatás meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
anyagi támogatást ad kifejezés

bezuschussen [bezuschusste; hat bezuschusst] » Verb
[ bətsuːʃˈʊsən]

behozatal támogatása kifejezés

die Einfuhrprämie » Substantiv
[ˈaɪnfˌuːɾprɛːmˌiː]

beruházási támogatás kifejezés

der Investitionszuschuß » Substantiv
[ˈɪnvɛstˌiːtsɪˌoːnstsʊʃˌuːs]

döntéshozó támogatás

Entscheidungshilfe »[ɛntʃˈaɪdʊŋshˌɪlfə]

döntéstámogatási rendszer

Entscheidungshilfesystem »[ɛntʃˈaɪdʊŋshˌɪlfeːzʏstˌeːm]

egy intézmény, vagy egy személy pénzbeki támogatása kifejezés

die Zuwendung [der Zuwendung; die Zuwendungen] » Substantiv
[tsuːvˈɛndʊŋ]

egyedi támogatás kifejezés

die Individualfürsorge » Substantiv
[ˌɪndiːvˌiːduːˌalfʏɾzˈoːɡə]

eladás támogatása kifejezés

die Absatzförderung » Substantiv
[ˈapzatsfˌœɾdərˌʊŋ]

erkölcsi támogatás kifejezés

die Rückenstärkung » Substantiv
[rˈʏkənʃtˌɛɾkʊŋ]

exporttámogatás főnév

der Ausfuhrzuschuß◼◼◼ » Substantiv
[ˈaʊsfˌuːɾtsʊʃˌuːs]

die Außenhandelsförderung » Substantiv
[ˌaʊsənhˌandəlsfˈœɾdərˌʊŋ]

gazdasági támogatás

wirtschaftliche Stützung

hízelegve támogatás kérni kifejezés

antichambrieren [antichambrierte; hat antichambriert] » Verb

kivitel támogatása kifejezés

die Exportsubvention » Substantiv
[ˌɛkspɔɾtzˌʊbvəntsɪˈoːn]

kiviteli támogatás kifejezés

die Ausfuhrförderung » Substantiv
[ˈaʊsfuːɾfˌœɾdərˌʊŋ]

kiviteli támogatása kifejezés

die Exportförderung » Substantiv
[ˌɛkspɔɾtfˈœɾdərˌʊŋ]

kutatás támogatása kifejezés

die Forschungsförderung » Substantiv
[fˌɔɾʃʊŋsfˈœɾdərˌʊŋ]

képzési támogatás kifejezés

die Ausbildungsbeihilfe » Substantiv

der Ausbildungszuschuß » Substantiv
[ˈaʊsbˌɪldʊŋstsˌʊʃuːs]

kórházi tartózkodás miatti támogatás kifejezés

die Krankenhausbeihilfe » Substantiv
[krˈankənhˌaʊsbaɪhˌɪlfə]

környezetvédelmi támogatás

Umweltsubvention »[ʊmvˌɛltzʊbvˌɛntsɪˈoːn]

lakbértámogatás főnév

der Mietzuschuß◼◼◼ » Substantiv
[mˈiːttsuːʃˌuːs]

die Wohnungsbeihilfe » Substantiv
[vˈoːnʊŋsbˌaɪhɪlfə]

lakhatási támogatás kifejezés

das Wohngeld » Substantiv
[vˈoːŋɛlt]

mezőgazdasági támogatás kifejezés

die Agrarsubvention » Substantiv
[ˌaɡraɾzˌʊbvəntsɪˈoːn]

munkanélküli támogatás kifejezés

die Arbeitslosenunterstützung [der Arbeitslosenunterstützung; die Arbeitslosenunterstützungen] » Substantiv
[ˈaɾbaɪtslˌoːzənˌʊntɜʃtˌʏtsʊŋ]

nyomorék gyerekek támogatása kifejezés

die Lebenshilfe » Substantiv
[lˈeːbənshˌɪlfə]

pénzbeli támogatás kifejezés

die Geldunterstützung » Substantiv
[ɡˈɛldʊntɜʃtˌʏtsʊŋ]

pénzbeni támogatás kapója kifejezés

der Zuschußempfänger » Substantiv
[tsuːʃˈuːsɛmpfˌɛŋɜ]

pénzügyi támogatás kifejezés

die Finanzierungshilfe » Substantiv
[fˌiːnantsˈiːrʊŋshˌɪlfə]

pénzügyi támogatásért kampányol kifejezés

einwerben » Verb

pénzügyi támogatásért lobbizik kifejezés

einwerben » Verb

szociális támogatás kifejezés

die Sozialunterstützung » Substantiv
[zˈoːtsiːˌɑlʊntɜʃtˌʏtsʊŋ]

die Wohlfahrtsunterstützung » Substantiv
[vˈoːlfˌɑːɾtzʊntɜʃtˌʏtsʊŋ]

sztrájk alatti támogatás kifejezés

die Streikunterstützung » Substantiv
[ʃtɾˈaɪkʊntɜʃtˌʏtsʊŋ]

takarékosság támogatása kifejezés

die Sparförderung » Substantiv
[ʃpaɾfˈœɾdərˌʊŋ]

tanulmányi támogatás kifejezés

die Ausbildungsförderung » Substantiv
[ˈaʊsbˌɪldʊŋsfˌœɾdərˌʊŋ]

utazási pénztámogatás kifejezés

der Reisekostenzuschuß » Substantiv
[rˈaɪzeːkˌɔstəntsˌʊʃuːs]

vállalati támogatás kifejezés

der Firmenzuschuß » Substantiv
[fˈɪɾməntsˌʊʃuːs]

állami támogatás kifejezés
gazd

die Staatssubvention » Substantiv
[ʃtˌɑːtsʊbvˌɛntsɪˈoːn]

123

You can find it in:

венгерскийнемецкий

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies