венгерский-немецкий словарь » támogatás meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
támogatás főnév

die Förderung [der Förderung; die Förderungen]◼◼◼ » Substantiv
[fˈœɾdərˌʊŋ]

die Unterstützung [der Unterstützung; die Unterstützungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋ]

der Beistand [des Beistandes, des Beistands; die Beistände]◼◼◻ » Substantiv
[bˈaɪstant]

der Einsatz [des Einsatzes; die Einsätze]◼◼◻ » Substantiv
[ˈaɪnzˌats]

die Stützung◼◼◻ » Substantiv
[ʃtˈʏtsʊŋ]

die Subventionierung◼◼◻ » Substantiv
[zˌʊbvəntsɪˌoːnˈiːrʊŋ]

das Eintreten◼◻◻ » Substantiv
[ˈaɪntɾˌeːtən]

das Ermutigung◼◻◻ » Substantiv
[ɛɾmˈuːtɪɡˌʊŋ]

támogatás főnév
átv

der Arm [des Arms/Armes; die Arme]◼◻◻ » Substantiv
[ˈaɾm]

támogatás főnév

die Dotierung » Substantiv
[doːtˈiːrʊŋ]

die Ermunterung » Substantiv
[ɛɾmˈʊntərˌʊŋ]

die Nachhilfe [der Nachhilfe; die Nachhilfen] » Substantiv
[nˈaxhɪlfə]
seltener

die Patenstelle » Substantiv
[pˈɑtənʃtˌɛlə]

der Rückhalt » Substantiv
[rˈʏkhalt]

der Sukkurs » Substantiv
[zˈʊkuːɾs]

der Vorschub » Substantiv
[fˈoːɾʃˌuːp]

támogatás főnév
közb

die Schützenhilfe [der Schützenhilfe; die Schützenhilfen] » Substantiv
[ʃˈʏtsənhˌɪlfə]

támogatás (fizetés) főnév

die Unterstützungsleistung◼◼◼ » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋslˌaɪstʊŋ]

támogatás időtartam főnév

die Unterstützungszeitraum » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋstsˌaɪtɾaʊm]

támogatás nélküliség főnév

die Rückhaltlosigkeit » Substantiv
[rˈʏkhaltlˌoːzɪçkˌaɪt]

támogatási alap főnév

der Unterstützungsfond » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋsfˌɔnt]

der Unterstützungsfonds » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋsfˌɔnts]

támogatási fizetések főnév

die Unterstützungszahlungen » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋstsˌɑːlʊŋən]

támogatási igény főnév

der Unterstützungsanspruch » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋsˌanʃprʊx]

támogatási program főnév

das Unterstützungsprogramm » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˌʏtsʊŋʃprɔɡrˈam]

támogatási pénztár főnév

die Unterstützungskasse » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋskˌasə]

támogatási rutin főnév

die Unterstützungsroutine » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋsrˌuːtɪnə]

támogatásra jogosult (személy) főnév

der Unterstützungsberechtigte » Substantiv
[ˌʊntɜʃtˈʏtsʊŋsbərˌɛçtɪçtə]

támogatásra szoruló

anlehnungsbedürftig » Adjektiv
[ˈanlˌeːnʊŋsbədˌʏɾftɪç]

zuschußbedürftig »[tsuːʃˈʊsbeːdˌʏɾftɪç]

támogatásért folyamodik

sich Unterstützung holen

(anyagi) támogatás főnév

der Zuschuss◼◻◻ » Substantiv
[tsuːʃˈʊs]

die Untersützung » Substantiv
[ˌʊntɜzˈʏtsʊŋ]

a háború támogatása civilek segíségével az anyaországban (hadiüzemek, bunkerek létesítése, stb.) kifejezés

die Heimatfront » Substantiv

a tehetségesek támogatása főnév

die Begabtenförderung » Substantiv
[bəɡˌaptənfˈœɾdərˌʊŋ]

anyagi támogatást ad kifejezés

bezuschussen [bezuschusste; hat bezuschusst] » Verb
[ bətsuːʃˈʊsən]

behozatal támogatása főnév

die Einfuhrprämie » Substantiv
[ˈaɪnfˌuːɾprɛːmˌiː]

beruházási támogatás főnév

der Investitionszuschuß » Substantiv
[ˈɪnvɛstˌiːtsɪˌoːnstsʊʃˌuːs]

döntéshozó támogatás

Entscheidungshilfe »[ɛntʃˈaɪdʊŋshˌɪlfə]

döntéstámogatási rendszer

Entscheidungshilfesystem »[ɛntʃˈaɪdʊŋshˌɪlfeːzʏstˌeːm]

12

You can find it in:

венгерскийнемецкий

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies