венгерский-немецкий словарь » küldönc meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
küldönc főnév

der Ausgeher [des Ausgehers; die Ausgeher] » Substantiv
[ˈaʊsɡˌeːɜ]

der Ausläufer [des Ausläufers; die Ausläufer] » Substantiv
[ˈaʊ̯sˌlɔɪ̯fɐ]
schweizerisch, sonst veraltet

der Botengänger » Substantiv
[bˈoːtənɡˌɛŋɜ]

der Dienstbote [des Dienstboten; die Dienstboten] » Substantiv
[ˈdiːnstˌboːtə]

der Eilbote [des Eilboten; die Eilboten] » Substantiv
[ˈaɪ̯lˌboːtə]

der Lieferant [des Lieferanten; die Lieferanten] » Substantiv
[ˌliːfəˈʁant]

der Offiziersbursche » Substantiv
[ˌɔfiːtsˈiːɾsbʊɐʃə]

der Page [des Pagen; die Pagen] » Substantiv
[ˈpaːʒə]

der Sendbote [des Sendboten; die Sendboten] » Substantiv
[zˈɛndboːtə]

der Sendling » Substantiv
[zˈɛndlɪŋ]

küldönc(nő) főnév

die Botin [der Botin; die Botinnen] » Substantiv
[ˈboːtɪn]

küldönc főnév
kat

die Ordonnanz [der Ordonnanz; die Ordonnanzen] » Substantiv
[ɔʁdɔˈnant͡s]

küldönc főnév
nyj

der Bote [des Boten; die Boten] » Substantiv
[ˈboːtə]

küldönc(nő) főnév
rég

die Botenfrau [der Botenfrau; die Botenfrauen] » Substantiv
[bˈoːtənfrˌaʊ]

küldönc űrlapja kifejezés

das Depeschenformular » Substantiv
[dˌeːpɛʃˌɛnfɔɾmuːlˈɑːɾ]

küldöncdíj főnév

der Botenlohn [des Botenlohnes|Botenlohns; die Botenlöhne] » Substantiv
[bˈoːtənlˌoːn]

küldönci feladat kifejezés

die Botschaft [der Botschaft; die Botschaften] » Substantiv
[ˈboːtʃaft]

küldönci tisztség kifejezés

die Botschaft [der Botschaft; die Botschaften] » Substantiv
[ˈboːtʃaft]

(küldöncnek adott) borravaló főnév

der Botenlohn [des Botenlohnes|Botenlohns; die Botenlöhne] » Substantiv
[bˈoːtənlˌoːn]

küldöncszolgálat főnév

der Botendienst [des Botendienstes|Botendiensts; die Botendienste] » Substantiv
[bˈoːtəndˌiːnst]

banki küldönc kifejezés

der Bankbote » Substantiv
[bˈaŋkboːtə]

expressz küldönc kifejezés

der Expressbote » Substantiv
[ˈɛksprɛsbˌoːtə]

gyorsküldönccel való kézbesítés kifejezés

die Eilbotenzustellung » Substantiv
[ˈaɪlboːtˌɛntsʊʃtˌɛlʊŋ]

hír (követ/hírnök/küldönc hozta fontos üzenet) főnév

die Botschaft [der Botschaft; die Botschaften] » Substantiv
[ˈboːtʃaft]
gehoben

női küldönc kifejezés

die Botin [der Botin; die Botinnen] » Substantiv
[ˈboːtɪn]

üzenet (követ/hírnök/küldönc hozta fontos hír) főnév

die Botschaft [der Botschaft; die Botschaften]◼◼◼ » Substantiv
[ˈboːtʃaft]
gehoben

You can find it in:

венгерскийнемецкий