Quantcast

венгерский-немецкий словарь » ellenkező meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
ellenkező

gegenteilig◼◼◼ »[ˈɡeːɡn̩ˌtaɪ̯lɪç]

entgegensetzend » participle
[ɛntɡeːɡənzˈɛtsəndə]

entgegensetzt » Adjektiv
[ɛntɡeːɡənzˈɛtst]

entgengesetzt »[ɛntɡˈɛŋeːzˌɛtst]

sperrig [sperriger; am sperrigsten] » Adjektiv
[ˈʃpɛʁɪç]

umgekehr »[ˈʊmɡəkˌeːɾ]

widerstehendes »[vˈiːdɜʃtˌeːəndəs]

widrig [widriger; am widrigsten] » Adjektiv
[ˈviːdʁɪç]

ellenkező (fordított) melléknév

umgekehrt◼◼◼ » Adjektiv
[ˈʊmɡəˌkeːɐ̯t]

invertiert » Adjektiv
[ɪnvɛʁˈtiːɐ̯t]

ellenkező elmélet kifejezés

die Antithese [der Antithese; die Antithesen] » Substantiv
[ˈantiˌteːzə]

ellenkező esetben

anderenfalls » Adverb
[ˈandeːrˌɛnfals]

andernfalls » Adverb
[ˈandɛɾnfˌals]

entgegengesetztenfalls »[ɛntɡeːɡənɡəzˈɛtstənfˌals]

gegenfalls »[ɡeːɡənfˈals]

sonst »[zˈɔnst]

widrigenfalls »[vˈɪdrɪɡˌɛnfals]

ellenkező módon történt kifejezés

zuwiderlaufen [lief zuwider; ist zuwidergelaufen] » Verb
[ tsuːvˈiːdɜlˌaʊfən]

ellenkező nemmel azonosulás kifejezés

der Transsexualismus » Substantiv
[tɾˌansɛksˌuːalˈɪsmʊs]

ellenkező rész kifejezés

der Widerpart [des Widerparts, des Widerpartes; die Widerparte] » Substantiv
[ˈviːdɐˌpaʁt]

ellenkező szög kifejezés

der Gegenwinkel » Substantiv
[ɡeːɡənvˈɪnkəl]

ellenkező típus kifejezés

der Kreuzkopf » Substantiv
[krˈɔøtskɔpf]

ellenkező állítás kifejezés

die Gegenbehauptung [der Gegenbehauptung; die Gegenbehauptungen] » Substantiv
[ɡeːɡənbəhˈaʊptʊŋ]

ellenkező értelmű

gegensinnig »[ˈɡeːɡn̩ˌzɪnɪç]

ellenkezően vmivel

entgegen +D[ɛntɡˈeːɡən]

ellenkezőleg

im Gegenteil◼◼◼

az igazsággal ellenkező kifejezés

wahrheitswidrig » Adjektiv
[ˈvaːɐ̯haɪ̯t͡sˌviːdʁɪç]

fordított (ellenkező) melléknév

umgekehrt◼◼◼ » Adjektiv
[ˈʊmɡəˌkeːɐ̯t]

invertiert » Adjektiv
[ɪnvɛʁˈtiːɐ̯t]

homlokegyenest ellenkező

entgengesetzt »[ɛntɡˈɛŋeːzˌɛtst]

Nem, éppen ellenkezőleg!

Pustekuchen! »[pˈʊsteːkˌʊxən]
umgangssprachlich

Pont(osan) az ellenkezője igaz.

Es stimmt das strikte Gegenteil davon.

szexuális vagy romantikus vonzalom ellenkező nemű személyek között kifejezés

die Heterosexualität [der Heterosexualität; - ] » Substantiv
[ˌhetəʁosɛksualiˈtɛːt]

vminek az ellenkezője kifejezés

das Widerspiel [des Widerspiels|Widerspieles; —] » Substantiv
[ˈviːdɐˌʃpiːl]

épp(en) az ellenkezője

gerade das Gegenteil

You can find it in:

венгерскийнемецкий

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies