венгерский-английский словарь »

szerető означает в английский

венгерскийанглийский
szerető

lover [lovers]◼◼◼ noun
[UK: ˈlʌv.ə(r)] [US: ˈlʌv.r̩]

loving◼◼◼ adjective
[UK: ˈlʌv.ɪŋ] [US: ˈlʌv.ɪŋ]

lovers◼◼◼ noun
[UK: ˈlʌv.əz] [US: ˈlʌv.r̩z]

boyfriend [boyfriends]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɔɪ.frend] [US: ˈbɔɪ.frend]

sweetheart [sweethearts]◼◻◻ noun
[UK: ˈswiːt.hɑːt] [US: ˈswiːt.ˌhɑːrt]

warm [warmer, warmest]◼◻◻ adjective
[UK: wɔːm] [US: ˈwɔːrm]

affectionate◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈfek.ʃə.nət] [US: ə.ˈfek.ʃə.nət]

flame [flames]◼◻◻ noun
[UK: fleɪm] [US: ˈfleɪm]

loverboy◼◻◻ adjective

fond [fonder, fondest]◼◻◻ adjective
[UK: fɒnd] [US: ˈfɑːnd]

Valentine [Valentines]◼◻◻ noun
[UK: ˈvæ.lən.taɪn] [US: ˈvæ.lən.ˌtaɪn]

fond of◼◻◻ adjective

sweetie◼◻◻ noun
[UK: ˈswiː.ti] [US: ˈswiː.ti]

fair [fairer, fairest] adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

doxy noun
[UK: ˈdɑːk.si] [US: ˈdɑːk.si]

leman noun
[UK: ˈliː.mən] [US: ˈliː.mən]

sisterly adjective
[UK: ˈsɪ.stə.li] [US: ˈsɪ.stə.li]

sweety noun
[UK: ˈswiː.tɪ] [US: ˈswiː.tɪ]

aff (affectionate) noun
[UK: ə.ˈfek.ʃə.nət] [US: ə.ˈfek.ʃə.nət]

beaux noun
[UK: bəʊz] [US: ˈboʊ]

cavalier adjective
[UK: ˌkæ.və.ˈlɪə(r)] [US: ˌkæ.və.ˈlɪr]

inamorato noun
[UK: ɪn.ˌæ.mə.ˈrɑː.təʊ] [US: ɪn.ˌæ.mə.ˈrɑːto.ʊ]

light-o'-love noun
[UK: laɪt ˈəʊ ˈlʌv] [US: ˈlaɪt ˈoʊ ˈlʌv]

light-of-love noun
[UK: laɪt əv ˈlʌv] [US: ˈlaɪt əv ˈlʌv]

marrow [marrows] noun
[UK: ˈmæ.rəʊ] [US: ˈmero.ʊ]

szerető (ember) főnév melléknévi igenév

tender◼◼◼ noun participle
[UK: ˈten.də(r)] [US: ˈten.dər]

szerető (kitartott nő) főnév

mistress [mistresses]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.strɪs] [US: ˈmɪ.strəs]

szerető (nő) főnév

girlfriend [girlfriends]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɜːl.frend] [US: ˈɡɝːl.ˌfrend]

szerető anyád

your loving mother◼◼◼[UK: jɔː(r) ˈlʌv.ɪŋ ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈjɔːr ˈlʌv.ɪŋ ˈmʌð.r̩]

szerető emlékezetében őriz vkt

keep somebody's memory green[UK: kiːp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈme.mə.ri ˈɡriːn] [US: ˈkiːp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈme.mə.ri ˈɡriːn]

szerető emlékében kifejezés

in loving memory phrase

szerető fiú

loverboy

szerető gondosság főnév

solicitousness noun
[UK: səˈlɪsɪtəsnəs ] [US: səˈlɪsətəsnəs ]

solicitude noun
[UK: sə.ˈlɪ.sɪ.tjuːd] [US: sə.ˈlɪ.sə.ˌtuːd]

szerető szívű

loving-hearted[UK: ˈlʌv.ɪŋ ˈhɑː.tɪd] [US: ˈlʌv.ɪŋ ˈhɑːr.təd]

szerető édesanya

a fond mother[UK: ə fɒnd ˈmʌð.ə(r)] [US: ə ˈfɑːnd ˈmʌð.r̩]

fond mother[UK: fɒnd ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈfɑːnd ˈmʌð.r̩]

szeretően határozószó

fondly◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɒnd.li] [US: ˈfɑːnd.li]

szeretői melléknév

loverlike adjective
[UK: ˈlʌ.və.laɪk] [US: ˈlʌ.və.laɪk]

loverly adjective
[UK: ˈlʌvəli ] [US: ˈlʌvərli ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский