венгерский-английский словарь »

rátámad vkre означает в английский

венгерскийанглийский
rátámad vkre

dump all over somebody[UK: dʌmp ɔːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɔːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump on somebody[UK: dʌmp ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

lay into somebody[UK: leɪ ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

put somebody in his place[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di ɪn hɪz ˈpleɪs] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈhɪz ˈpleɪs]

rush at somebody[UK: rʌʃ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrəʃ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rush on somebody[UK: rʌʃ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrəʃ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szavakkal rátámad vkre

rip into somebody[UK: rɪp ˈɪn.tə ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɪp ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский