венгерский-английский словарь »

pedig означает в английский

венгерскийанглийский
pedig

still◼◼◼ conjunction
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

though◼◼◼ conjunction
[UK: ðəʊ] [US: ˈðoʊ]

yet◼◼◼ adverb
[UK: jet] [US: jet]

although◼◼◻ conjunction
[UK: ɔːl.ˈðəʊ] [US: ˌɒlˈðo.ʊ]

however◼◼◻ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

in turn◼◼◻ adverb
[UK: ɪn tɜːn] [US: ɪn ˈtɝːn]

and◼◻◻ conjunction
[UK: ənd] [US: ænd]

but conjunction
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

now [now] noun
[UK: naʊ] [US: ˈnaʊ]

tho adverb
[UK: ˈðəʊ] [US: ˈðoʊ]

pedig kötőszó
US

altho conjunction
[UK: ˈɔːlθəʊ] [US: ˈɔːlθoʊ]

pedig főnév

pedigree [pedigrees]◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.dɪ.ɡriː] [US: ˈpe.də.ɡri]

pedigrés melléknév

pedigreed◼◼◼ adjective
[UK: ˈpe.dɪ.ɡriːd] [US: ˈpe.də.ˌɡriːd]

well-bred adjective
[UK: wel bred] [US: ˈwel ˈbred]

pedigrés mén

pedigree sire[UK: ˈpe.dɪ.ɡriː ˈsaɪə(r)] [US: ˈpe.də.ɡri ˈsaɪər]

ami pedig a legfontosabb

most importantly◼◼◼

ami pedig téged illet

as to you[UK: əz tuː juː] [US: ˈæz ˈtuː ˈjuː]

én mosogatok, te pedig törölgetsz

I'll wash and you dry[UK: aɪl wɒʃ ənd juː draɪ] [US: ˈaɪl ˈwɑːʃ ænd ˈjuː ˈdraɪ]

éspedig

and (in negation)◼◼◼ conjunction
[UK: ənd] [US: ænd]

that is◼◼◻ adverb
[UK: ðæt ɪz] [US: ˈðæt ˈɪz]

but◼◼◻ adverb
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

namely◼◻◻ adverb
[UK: ˈneɪm.li] [US: ˈneɪm.li]

more specifically conjunction

ez (pedig) az utolsó szavam névmás

and that is flat◼◼◼ pronoun
[UK: ənd ðæt ɪz flæt] [US: ænd ˈðæt ˈɪz ˈflæt]

Folyótorkolat közelében található, alacsony fekvésű terület, amelyet dagálykor beborít a víz, apálykor pedig szabadon hagy; iszapos lapály főnév

mud flat noun
[UK: mʌd flæt] [US: ˈməd ˈflæt]

ha pedig főnév

an◼◼◼ noun
[UK: ən] [US: ˈæn]

márpedig

but◼◼◼ adverb
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

yet◼◼◻ adverb
[UK: jet] [US: jet]

certainly◼◼◻ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

still◼◻◻ adverb
[UK: stɪl] [US: ˈstɪl]

surely◼◻◻ adverb
[UK: ˈʃʊə.li] [US: ˈʃʊr.li]

however◼◻◻ adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

I'm telling you◼◻◻ conjunction
[UK: aɪm ˈtel.ɪŋ juː] [US: ˈaɪm ˈtel.ɪŋ ˈjuː]

truly◼◻◻ adverb
[UK: ˈtruː.li] [US: ˈtruː.li]

mégpedig

namely◼◼◼ adverb
[UK: ˈneɪm.li] [US: ˈneɪm.li]

specifically◼◼◻ adverb
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk.l̩i] [US: spə.ˈsɪ.fɪk.l̩i]

viz◼◼◻ conjunction
[UK: vɪz] [US: vɪz]

Most pedig intézzük el a kettőnk dolgát!

Now to settle with you![UK: naʊ tuː ˈset.l̩ wɪð juː] [US: ˈnaʊ ˈtuː ˈset.l̩ wɪθ ˈjuː]

pénzem pedig nem volt

money I had none[UK: ˈmʌ.ni ˈaɪ həd nʌn] [US: ˈmʌ.ni ˈaɪ həd ˈnən]

pericita kötőszöveti sejtek (az afferens arteriola fő ágai között, mukopoliszacharid anyagokat termelnek, kóros esetben pedig kötőszöveti rostokat)

mesangium

12

You can find it in:

венгерскийанглийский