венгерский-английский словарь »

osztály означает в английский

венгерскийанглийский
osztály főnév

department [departments]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: də.ˈpɑːrt.mənt]

grade [grades]◼◼◼ noun
[UK: ɡreɪd] [US: ˈɡreɪd]

division [divisions]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

school [schools]◼◼◼ noun
[UK: skuːl] [US: ˈskuːl]

rate [rates]◼◼◻ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

section [sections]◼◼◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

order [orders]◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

battalion [battalions]◼◼◻ noun
[UK: bə.ˈtæ.ljən] [US: bə.ˈtæ.ljən]

sort [sorts]◼◼◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

rank [ranks]◼◼◻ noun
[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

type [types]◼◻◻ noun
[UK: taɪp] [US: ˈtaɪp]

side [sides]◼◻◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

rating [ratings]◼◻◻ noun
[UK: ˈreɪt.ɪŋ] [US: ˈreɪt.ɪŋ]

category [categories]◼◻◻ noun
[UK: ˈkæ.tɪ.ɡə.ri] [US: ˈkæ.tə.ˌɡɔː.ri]

dept (department) [depts]◼◻◻ noun
abbrev

cl (class) [cls] noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

osztály melléknév

divisional adjective
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl]

osztály (classis) főnév

class [classes]◼◼◼ noun
[UK: klɑːs] [US: ˈklæs]

osztály (iskolai) ige
GB

remove [removed, removed, removing, removes]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈmuːv] [US: ri.ˈmuːv]

osztály (iskolában) főnév

form [forms]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔːm] [US: ˈfɔːrm]

osztály nélküli melléknév

classless◼◼◼ adjective
[UK: ˈklɑː.sləs] [US: ˈklæ.sləs]

osztály nélküli társadalom

classless society◼◼◼[UK: ˈklɑː.sləs sə.ˈsaɪə.ti] [US: ˈklæ.sləs sə.ˈsaɪə.ti]

osztályba sorol ige

categorize [categorized, categorized, categorizing, categorizes] verb
[UK: ˈkæ.tɪ.ɡə.raɪz] [US: ˈkæ.tə.ɡə.ˌraɪz]

osztályellenség főnév

class enemy◼◼◼ noun
[UK: klɑːs ˈe.nə.mi] [US: ˈklæs ˈe.nə.mi]

osztályellentét főnév

class conflict noun
[UK: klɑːs kən.ˈflɪkt] [US: ˈklæs ˈkɑːn.flɪkt]

osztályelnyomás főnév

class oppression noun

osztályelső főnév
skót isk

dux noun
[UK: dux] [US: ˈdəks]

osztályelső (átv) főnév

top a class noun
[UK: tɒp ə klɑːs] [US: ˈtɑːp ə ˈklæs]

top boy noun
[UK: tɒp ˌbɔɪ] [US: ˈtɑːp ˌbɔɪ]

top-boy noun
[UK: tɒp ˌbɔɪ] [US: ˈtɑːp ˌbɔɪ]

osztályelső leány

top-girl[UK: tɒp ɡɜːl] [US: ˈtɑːp ˈɡɝːl]

osztályelőítélet főnév

class prejudice noun
[UK: klɑːs ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈklæs ˈpre.dʒə.dəs]

osztályfőnök főnév

homeroom teacher◼◼◼ noun
[UK: hˈəʊmruːm tˈiːtʃə] [US: hˈoʊmruːm tˈiːtʃɚ]

form master◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːm ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈfɔːrm ˈmæst.r̩]

form teacher◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːm ˈtiː.tʃə(r)] [US: ˈfɔːrm ˈtiː.tʃər]

osztályfőnök főnév
US

home-room teacher noun
[UK: həʊm ruːm ˈtiːʧə ] [US: hoʊm rum ˈtiʧər ]

osztályfőnöki főnév

homeroom [homerooms]◼◼◼ noun
[UK: hˈəʊmruːm] [US: hˈoʊmruːm]

osztályfőnöki óra (iskolában) főnév

homeroom [homerooms] noun
[UK: hˈəʊmruːm] [US: hˈoʊmruːm]

osztályfőnöknő főnév

form mistress (a female class teacher) noun
[UK: ˈfɔːm ˈmɪ.strɪs] [US: ˈfɔːrm ˈmɪ.strəs]

osztálygőg főnév

class prejudice noun
[UK: klɑːs ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈklæs ˈpre.dʒə.dəs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский