венгерский-английский словарь »

másol означает в английский

венгерскийанглийский
másol ige

copy [copied, copied, copying, copies]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]

imitate [imitated, imitated, imitating, imitates]◼◻◻ verb
[UK: ˈɪ.mɪ.teɪt] [US: ˈɪ.mə.ˌtet]

trace [traced, traced, tracing, traces]◼◻◻ verb
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

reproduce [reproduced, reproduced, reproducing, reproduces]◼◻◻ verb
[UK: ˌriː.prə.ˈdjuːs] [US: ˌri.prə.ˈduːs]

counterfeit [counterfeited, counterfeited, counterfeiting, counterfeits]◼◻◻ verb
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt]

másolat főnév

copy [copies]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.pi] [US: ˈkɑː.pi]

copies◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒ.pɪz] [US: ˈkɑː.piz]

replica [replicas]◼◼◻ noun
[UK: ˈre.plɪk.ə] [US: ˈre.plɪk.ə]

duplicate [duplicates]◼◼◻ noun
[UK: ˈdjuː.plɪk.eɪt] [US: ˈduː.pləkət]

transcript [transcripts]◼◼◻ noun
[UK: ˈtræn.skrɪpt] [US: ˈtræn.ˌskrɪpt]

print [prints]◼◼◻ noun
[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

carbon [carbons]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.bən] [US: ˈkɑːr.bən]

reproduction [reproductions]◼◻◻ noun
[UK: ˌriː.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌri.prə.ˈdək.ʃn̩]

transfer [transfers]◼◻◻ noun
[UK: ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈtræn.sfɝː]

counterpart [counterparts]◼◻◻ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.pɑːt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌpɑːrt]

ditto [dittoes]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈdɪ.təʊ] [US: ˈdɪto.ʊ]

duplication [duplications]◼◻◻ noun
[UK: ˌdjuː.plɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌdjuː.pləˈk.eɪʃ.n̩]

transcription [transcriptions]◼◻◻ noun
[UK: træn.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˌtræn.ˈskrɪp.ʃn̩]

repetition [repetitions] noun
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈtɪʃ.n̩]

tracing [tracings] noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

calque noun
[UK: kˈalk] [US: kˈælk]

counter-drawing noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈdrɔːɪŋ] [US: ˈkaʊn.tər ˈdrɒɪŋ]

dittoes noun
[UK: ˈdɪtəʊz ] [US: ˈdɪtoʊz ]

doublet [doublets] noun
[UK: ˈdʌ.blɪt] [US: ˈdʌ.blət]

ectype noun
[UK: ˈektaɪp] [US: ˈektaɪp]

engrossment noun
[UK: ɪnˈgrəʊsmənt ] [US: ɪnˈgroʊsmənt ]

tally [tallies] noun
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

másolat (drága terméké vagy divatos ruhatervező művéé) főnév

knock-off◼◼◼ noun
[UK: nɒk ɒf] [US: ˈnɑːk ˈɒf]

másolat hiteléül

I certify this a true copy[UK: ˈaɪ ˈsɜː.tɪ.faɪ ðɪs ə truː ˈkɒ.pi] [US: ˈaɪ ˈsɝː.tə.ˌfaɪ ðɪs ə ˈtruː ˈkɑː.pi]

másolat készítés

duplicating[UK: ˈdjuː.plɪk.eɪt.ɪŋ] [US: ˈduː.plɪˌk.et.ɪŋ]

másolati példány

file copy[UK: faɪl ˈkɒ.pi] [US: ˈfaɪl ˈkɑː.pi]

másolatokat továbbító távíró főnév

pantelegraph noun
[UK: pˈantɪlˌeɡraf] [US: pˈæntɪlˌeɡræf]

másolatot készít

print◼◼◼[UK: prɪnt] [US: ˈprɪnt]

ditto [dittos] noun
[UK: ˈdɪ.təʊ] [US: ˈdɪto.ʊ]

duplicating◼◻◻ verb
[UK: ˈdjuː.plɪk.eɪt.ɪŋ] [US: ˈduː.plɪˌk.et.ɪŋ]

exemplify [exemplified, exemplified, exemplifying, exemplifies] verb
[UK: ɪɡ.ˈzem.plɪ.faɪ] [US: ɪg.ˈzem.plə.ˌfaɪ]

másolatot készít (vmről)

take a copy of something[UK: teɪk ə ˈkɒ.pi əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈkɑː.pi əv ˈsʌm.θɪŋ]

másolatot vesz (vmről)

take a copy of something[UK: teɪk ə ˈkɒ.pi əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ə ˈkɑː.pi əv ˈsʌm.θɪŋ]

másolható melléknév

copyable◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒpɪəbl ] [US: ˈkɑpɪəbl ]

másolt melléknév

copied◼◼◼ adjective
[UK: ˈkɒ.pɪd] [US: ˈkɑː.pid]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский