венгерский-английский словарь » kitűnő meaning in английский

венгерскийанглийский
kitűnő melléknév

excellent◼◼◼ adjective
[UK: ˈek.sə.lənt] [US: ˈek.sə.lənt]

good◼◼◼ adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

fine◼◼◻ adjective
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

capital◼◻◻ adjective
[UK: ˈkæ.pɪ.təl] [US: ˈkæ.pə.təl]

choice◼◻◻ adjective
[UK: tʃɔɪs] [US: tʃɔɪs]

distinguished◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃt] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃt]

exquisite◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈskwɪz.ɪt] [US: ɪk.ˈskwɪz.ɪt]

first-class◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɜːst klɑːs] [US: ˈfɝːst ˈklæs]

outstanding◼◻◻ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌɑːwt.ˈstænd.ɪŋ]

special◼◻◻ adjective
[UK: ˈspeʃ.l̩] [US: ˈspeʃ.l̩]

sterling◼◻◻ adjective
[UK: ˈstɜːl.ɪŋ] [US: ˈstɝːl.ɪŋ]

a merit adjective
[UK: ə ˈme.rɪt] [US: ə ˈme.rət]

ace adjective
[UK: eɪs] [US: ˈeɪs]

blue-chip adjective
[UK: bluː tʃɪp] [US: ˈbluː ˈtʃɪp]

bonny adjective
[UK: ˈbɒ.ni] [US: ˈbɑː.ni]

class-man adjective
[UK: klɑːs mæn] [US: ˈklæs ˈmæn]

classic adjective
[UK: ˈklæ.sɪk] [US: ˈklæ.sɪk]

elegant adjective
[UK: ˈe.lɪ.ɡənt] [US: ˈe.lə.ɡənt]

eminent adjective
[UK: ˈe.mɪ.nənt] [US: ˈe.mə.nənt]

first-string adjective
[UK: ˈfɜːst strɪŋ] [US: ˈfɝːst ˈstrɪŋ]

jake adjective
[UK: dʒeɪk] [US: ˈdʒeɪk]

on the top line adjective
[UK: ɒn ðə tɒp laɪn] [US: ɑːn ðə ˈtɑːp ˈlaɪn]

pre-eminent adjective
[UK: pre ˈe.mɪ.nənt] [US: ˈpriː ˈe.mə.nənt]

preeminent adjective
[UK: pri.ˈe.mə.nənt] [US: pri.ˈe.mə.nənt]

prize adjective
[UK: praɪz] [US: ˈpraɪz]

prominent adjective
[UK: ˈprɒ.mɪ.nənt] [US: ˈprɑː.mə.nənt]

rort adjective
[UK: rˈɔːt] [US: rˈɔːrt]

smooth adjective
[UK: smuːð] [US: ˈsmuːð]

sound adjective
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

standout adjective
[UK: ˈstæn.ˌdɑːwt] [US: ˈstæn.ˌdɑːwt]

straight as adjective
[UK: streɪt əz] [US: ˈstreɪt ˈæz]

transcendent adjective
[UK: træn.ˈsen.dənt] [US: træn.ˈsen.dənt]

kitűnő melléknév
Aust

bosker adjective
[UK: bˈɒskə] [US: bˈɑːskɚ]

kitűnő (skót) főnév melléknévi igenév

gude noun participle
[UK: ˈɡjuːd] [US: ˈɡjuːd]

kitűnő alkalom

a gold opportunity[UK: ə ɡəʊld ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ə ɡoʊld ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

golden opportunity[UK: ˈɡəʊl.dən ˌɒ.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ˈɡoʊl.dən ˌɑː.pər.ˈtuː.nə.ti]

kitűnő alkotás főnév

classic noun
[UK: ˈklæ.sɪk] [US: ˈklæ.sɪk]

kitűnő céllövő

dead shot[UK: ded ʃɒt] [US: ˈded ˈʃɑːt]

kitűnő dolog

snitch[UK: snɪtʃ] [US: ˈsnɪtʃ]

kitűnő elbeszélő tehetségű író

a writer of great narrative power[UK: ə ˈraɪt.ə(r) əv ˈɡreɪt ˈnæ.rə.tɪv ˈpaʊə(r)] [US: ə ˈraɪt.ər əv ˈɡreɪt ˈne.rə.tɪv ˈpaʊər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский