венгерский-английский словарь »

ismétlés означает в английский

венгерскийанглийский
ismétlés főnév

repetition [repetitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈtɪʃ.n̩]

repeat [repeats]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpiːt] [US: rə.ˈpiːt]

repeating◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈpiːt.ɪŋ] [US: rə.ˈpiːt.ɪŋ]

rote◼◻◻ noun
[UK: rəʊt] [US: roʊt]

iterance noun
[UK: ˈɪ.tə.rəns] [US: ˈɪ.tə.rəns]

replay [replays]◼◼◻ noun
[UK: ˌriː.ˈpleɪ] [US: ri.ˈpleɪ]

iteration [iterations]◼◻◻ noun
[UK: ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩]

revision [revisions]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: ri.ˈvɪʒ.n̩]

reiteration [reiterations]◼◻◻ noun
[UK: ri:.ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ri.ˌɪ.tə.ˈreɪʃ.n̩]

rehearsal [rehearsals]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈhɜːs.l̩] [US: rə.ˈhɝː.sl̩]

retake [retakes]◼◻◻ noun
[UK: ˌriː.ˈteɪk] [US: ˈriː.ˈteɪk]

mulligan [mulligans] noun
[UK: ˈmə.lɪ.ɡən] [US: ˈmə.lɪ.ɡən]

ismétlés (előadásé) főnév

reprise [reprises]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpriːz] [US: rə.ˈpraɪz]

ismétlés (tévében, sportközvetítésnél) főnév

action replay noun

ismétlés a tudás anyja

practice makes perfect◼◼◼[UK: ˈpræk.tɪs ˈmeɪks pə.ˈfekt] [US: ˈpræk.ˌtɪs ˈmeɪks pər.ˈfekt]

experience is the best teacher◼◼◻[UK: ɪk.ˈspɪə.rɪəns ɪz ðə best ˈtiː.tʃə(r)] [US: ɪk.ˈspɪ.riəns ˈɪz ðə ˈbest ˈtiː.tʃər]

ismétlésekbe bocsátkozó melléknév

repetitious adjective
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪ.ʃəs] [US: ˌre.pə.ˈtɪ.ʃəs]

ismétlésre utasít ige

refer [referred, referred, referring, refers] verb
[UK: rɪ.ˈfɜː(r)] [US: rə.ˈfɝː]

<ismert hiba ismétlése, ill. személy, aki így tesz>

mumpsimus

adás ismétlése

relay broadcast[UK: rɪ.ˈleɪ ˈbrɔːdk.ɑːst] [US: ˈriː.ˌle ˈbrɒdˌkæst]

betűismétlés főnév

dittography noun
[UK: dɪtˈɒɡrəfi] [US: dɪtˈɑːɡrəfi]

elismétlés főnév

acting over noun
[UK: ˈækt.ɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈækt.ɪŋ ˈoʊv.r̩]

előismétlés főnév

anaphora noun
[UK: ə.ˈnæ.fə.rə] [US: ə.ˈnæ.fə.rə]

hallott szavak beteges ismétlése (echolalia) főnév

echolalia [echolalias] noun
[UK: ˌekəlˈeɪliə] [US: ˌekəlˈeɪliə]

hiba-ismétlés főnév

error-retry noun
[UK: ˈe.rə(r) ˌriː.ˈtraɪ] [US: ˈe.rər ri.ˈtraɪ]

hibás ismétlés

double[UK: ˈdʌb.l̩] [US: ˈdʌb.l̩]

makacs ismétlés főnév

perseveration [perseverations] noun
[UK: pˌɜːsɪvˈiərˈeɪʃən] [US: pˌɜːsɪvˈɪrˈeɪʃən]

megismétlés főnév

repeat [repeats]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpiːt] [US: rə.ˈpiːt]

repetition [repetitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈtɪʃ.n̩]

iterance noun
[UK: ˈɪ.tə.rəns] [US: ˈɪ.tə.rəns]

relaying noun
[UK: rɪ.ˈleɪ.ɪŋ] [US: ˈriː.ˌleɪŋ]

encore [encores] noun
[UK: ˈɒŋk.ɔː(r)] [US: ˈɑːnˌk.ɔːr]

szóismétlés főnév

dilogy noun
[UK: dˈaɪlədʒi] [US: dˈaɪlədʒi]

szóismétlés (hatáskeltő) főnév

traduction noun
[UK: tradˈʌkʃən] [US: trædˈʌkʃən]

szóismétlés tévedésből (gépelésben) főnév

dittography noun
[UK: dɪtˈɒɡrəfi] [US: dɪtˈɑːɡrəfi]

szövegismétlés szedésben főnév

doublet [doublets] noun
[UK: ˈdʌ.blɪt] [US: ˈdʌ.blət]

unalmassá váló modoros szóismétlés főnév

battology noun
[UK: batˈɒlədʒi] [US: bætˈɑːlədʒi]

utóismétlés (szavaké, verseké) főnév

epistrophe noun
[UK: ɪpˈɪstrəfi] [US: ɪpˈɪstrəfi]

utóismétlés (szavaké, verseké) (epiphora, epsistrophe) főnév

epiphora (epistrophe) noun
[UK: ˈepɪfˌɔːrə] [US: ˈepɪfˌoːrə]

átismétlés főnév

going-over noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈoʊv.r̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский