венгерский-английский словарь »

eléggé означает в английский

венгерскийанглийский
eléggé

pretty [prettier, prettiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈprɪ.ti] [US: ˈprɪ.ti]

enough◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈnʌf] [US: ə.ˈnəf]

rather◼◼◻ adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r)] [US: ˈræ.ðər]

pretty much◼◼◻ adverb
[UK: ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ] [US: ˈprɪ.ti ˈmʌtʃ]

kinda (kind of)◼◼◻ adverb
[UK: ˈkaɪn.də] [US: ˈkɪn.də]

fairly◼◼◻ adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

sufficiently◼◼◻ adverb
[UK: sə.ˈfɪʃnt.li] [US: sə.ˈfɪ.ʃənt.li]

plenty◼◻◻ adverb
[UK: ˈplen.ti] [US: ˈplen.ti]

quite a bit◼◻◻ adverb
[UK: kwaɪt ə bɪt] [US: ˈkwaɪt ə ˈbɪt]

tolerable◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɒ.lə.rəb.l̩] [US: ˈtɑː.lə.rəb.l̩]

brightish adverb
[UK: ˈbraɪtɪʃ ] [US: ˈbraɪtɪʃ ]

decently adverb
[UK: ˈdiːsnt.li] [US: ˈdiː.sənt.li]

smartish adverb
[UK: ˈsmɑːtɪʃ ] [US: ˈsmɑrtɪʃ ]

eléggé határozószó
biz

awkwardish adverb
[UK: ˈɔːkwədɪʃ ] [US: ˈɑkwərdɪʃ ]

eléggé barátságosan

not ungraciously[UK: nɒt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈnɑːt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli]

eléggé bájosan

not ungraciously[UK: nɒt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈnɑːt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli]

eléggé drága melléknév

steepish adjective
[UK: ˈstiː.pɪʃ] [US: ˈstiː.pɪʃ]

eléggé el nem ítélhető

beyond words[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈwɜːdz] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈwɝːdz]

inadmissible adjective
[UK: ˌɪ.nəd.ˈmɪ.səb.l̩] [US: ˌɪ.nəd.ˈmɪ.səb.l̩]

unjustifiable adjective
[UK: ˌʌn.dʒʌ.stɪ.ˈfaɪəb.l̩] [US: ˌʌn.ˌdʒə.stə.ˈfaɪəb.l̩]

unqualifiable adjective
[UK: ˌʌnˈkwɒlɪfaɪəbl ] [US: ʌnˈkwɑləˌfaɪəbl ]

eléggé jóindulatúan

not ungraciously[UK: nɒt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈnɑːt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli]

eléggé józan biz

soberish[UK: ˈsəʊbərɪʃ ] [US: ˈsoʊbərɪʃ ]

eléggé jövedelmező

snug[UK: snʌɡ] [US: ˈsnəɡ]

eléggé kecsesen

not ungraciously[UK: nɒt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli] [US: ˈnɑːt ʌn.ˈɡreɪ.ʃə.sli]

eléggé keresett

in tolerable demand[UK: ɪn ˈtɒ.lə.rəb.l̩ dɪ.ˈmɑːnd] [US: ɪn ˈtɑː.lə.rəb.l̩ ˌdɪ.ˈmænd]

eléggé meleg melléknév

warmish◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɔː.mɪʃ] [US: ˈwɔːr.mɪʃ]

eléggé szegényes

shabbyish[UK: ˈʃæbɪɪʃ ] [US: ˈʃæbɪɪʃ ]

eléggé tetszik nekem

I rather like it[UK: ˈaɪ ˈrɑː.ðə(r) ˈlaɪk ɪt] [US: ˈaɪ ˈræ.ðər ˈlaɪk ˈɪt]

eléggé új melléknév

newish◼◼◼ adjective
[UK: ˈnuː.ˌɪʃ] [US: ˈnuː.ˌɪʃ]

Ez csak eléggé világos!

That's clear enough![UK: ðæts klɪə(r) ɪ.ˈnʌf] [US: ðæts ˈklɪr ə.ˈnəf]

nem eléggé

insufficiently◼◼◼ adverb
[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt.li] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt.li]

under adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈʌnd.r̩]

nem eléggé ellenálló

lacking in stamina[UK: ˈlækɪŋ ɪn ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈlækɪŋ ɪn ˈstæ.mə.nə]

nem eléggé felfújt (autógumi) melléknév

under-inflated adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r) ɪn.ˈfleɪ.tɪd] [US: ˈʌnd.r̩ ˌɪn.ˈfleɪ.təd]

nem eléggé játszik meg egy szerepet ige
szính

underact [underacted, underacted, underacting, underacts] verb
[UK: ˌʌnd.ər.ˈækt] [US: ˌʌnd.r̩.ˈækt]

nem eléggé képzett

under-educated[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈe.dʒʊk.eɪ.tɪd] [US: ˈʌnd.r̩ ˈe.dʒəˌk.e.təd]

nem eléggé leves melléknév

juiceless adjective
[UK: ˈʤuːsləs ] [US: ˈʤusləs ]

nem eléggé megsült (kenyér, tészta)

underbaked[UK: ˌʌndəbˈeɪkt] [US: ˌʌndɚbˈeɪkt]

nem eléggé szaftos melléknév

juiceless adjective
[UK: ˈʤuːsləs ] [US: ˈʤusləs ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский