венгерский-английский словарь » egyszerre meaning in английский

венгерскийанглийский
egyszerre határozószó

at the same time◼◼◼ adverb
[UK: ət ðə seɪm ˈtaɪm] [US: ət ðə ˈseɪm ˈtaɪm]

simultaneously◼◼◼ adverb
[UK: ˌsɪml.ˈteɪ.nɪə.sli] [US: ˌsaɪ.məl.ˈteɪ.niə.sli]

together◼◼◼ adverb
[UK: tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: tə.ˈɡe.ðər]

at once◼◼◻ adverb

all at once adverb
[UK: ɔːl ət wʌns] [US: ɔːl ət ˈwəns]

at one go adverb
[UK: ət wʌn ɡəʊ] [US: ət wʌn ˈɡoʊ]

right away adverb
[UK: raɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈraɪt ə.ˈweɪ]

slap adverb
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

egyszerre átlátható folyószakasz

reach[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

egyszerre áttekinthető

synoptic adjective
[UK: sɪ.ˈnɒp.tɪk] [US: sɪ.ˈnɒp.tɪk]

synoptistic[UK: sˌɪnəptˈɪstɪk] [US: sˌɪnəptˈɪstɪk]

egyszerre befal (vmit) ige

make one mouthful of something verb
[UK: ˈmeɪk wʌn ˈmaʊθ.fʌl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk wʌn ˈmaʊθ.ˌfʊl əv ˈsʌm.θɪŋ]

swallow something at one mouthful verb
[UK: ˈswɒ.ləʊ ˈsʌm.θɪŋ ət wʌn ˈmaʊθ.fʌl] [US: ˈswɑːlo.ʊ ˈsʌm.θɪŋ ət wʌn ˈmaʊθ.ˌfʊl]

egyszerre csak

all at once[UK: ɔːl ət wʌns] [US: ɔːl ət ˈwəns]

smack[UK: smæk] [US: ˈsmæk]

suddenly adverb
[UK: sʌd.n̩.li] [US: sʌd.n̩.li]

egyszerre csak egy

one at a time[UK: wʌn ət ə ˈtaɪm] [US: wʌn ət ə ˈtaɪm]

egyszerre csak egyet

one at a time[UK: wʌn ət ə ˈtaɪm] [US: wʌn ət ə ˈtaɪm]

egyszerre csinál két dolgot

do two things at a time[UK: duː ˈtuː ˈθɪŋz ət ə ˈtaɪm] [US: ˈduː ˈtuː ˈθɪŋz ət ə ˈtaɪm]

egyszerre egyet ellő (uniparentalis) melléknév

uniparental adjective
[UK: jˈuːnɪpˌeərəntəl] [US: jˈuːnɪpˌerəntəl]

egyszerre egyet szülő (nőstény) (uniparentalis) melléknév

uniparous adjective
[UK: jˈuːnɪpərəs] [US: jˈuːnɪpɚrəs]

egyszerre elhalálozó személyek jog

commorientes[UK: kəmˈɔːriənts] [US: kəmˈoːriənts]

egyszerre érnek a célba

dead-heat[UK: ded hiːt] [US: ˈded ˈhiːt]

egyszerre felhúzott sörmennyiség

pull[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

egyszerre felrepített sólyompár

cast of hawks[UK: kɑːst əv hɔːks] [US: ˈkæst əv ˈhɑːks]

egyszerre hím- és nőnemű szavak

words of common gender[UK: ˈwɜːdz əv ˈkɒ.mən ˈdʒen.də(r)] [US: ˈwɝːdz əv ˈkɑː.mən ˈdʒen.dər]

egyszerre két egyetem tagja főnév

incorporator noun
[UK: ɪnˈkɔːpəreɪtə ] [US: ɪnˈkɔrpəˌreɪtər ]

egyszerre két ellentétes gondolatot hisz főnév

doublethink noun
[UK: ˈdʌb.l̩.ˌθɪŋk] [US: ˈdʌ.bəl.ˌθɪŋk]

egyszerre kialakult melléknév
geol

monogenetic adjective
[UK: mˌɒnəʊdʒɪnˈetɪk] [US: mˌɑːnoʊdʒɪnˈeɾɪk]

egyszerre kifőzött sörmennyiség főnév

gyle noun
[UK: ɡaɪl] [US: ɡaɪl]

egyszerre kioldott bombák főnév

salvo noun
[UK: ˈsæl.vəʊ] [US: ˈsælvo.ʊ]

egyszerre megáll

stop dead[UK: stɒp ded] [US: ˈstɑːp ˈded]

egyszerre nyel le (vmit) ige

swallow something at one mouthful verb
[UK: ˈswɒ.ləʊ ˈsʌm.θɪŋ ət wʌn ˈmaʊθ.fʌl] [US: ˈswɑːlo.ʊ ˈsʌm.θɪŋ ət wʌn ˈmaʊθ.ˌfʊl]

egyszerre nyel le (vmit) (átv) ige

make one mouthful of something verb
[UK: ˈmeɪk wʌn ˈmaʊθ.fʌl əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk wʌn ˈmaʊθ.ˌfʊl əv ˈsʌm.θɪŋ]

egyszerre több hangszeren játszó zenész

one-man band[UK: wʌn mæn bænd] [US: wʌn ˈmæn ˈbænd]

egyszerre több vasat tart a tűzben (átv)

have many irons in the fire[UK: həv ˈmen.i ˈaɪənz ɪn ðə ˈfaɪə(r)] [US: həv ˈmen.i ˈaɪərnz ɪn ðə ˈfaɪər]

egyszerre többet ellő

multiparental[UK: ˌmʌltɪpəˈrɛntl ] [US: ˌmʌltipəˈrɛntəl ]

egyszerre többet kölykező (multipara)

multiparous[UK: mˌʌltɪpˈarəs] [US: mˌʌltɪpˈærəs]

egyszerre ugró ejtőernyősök főnév

salvo noun
[UK: ˈsæl.vəʊ] [US: ˈsælvo.ʊ]

a fiatalokat nem teheted egyszerre bölcsekké

you can't put old heads on young shoulders[UK: juː kɑːnt ˈpʊt əʊld hedz ɒn jʌŋ ˈʃəʊl.dəz] [US: ˈjuː ˈkænt ˈpʊt oʊld ˈhedz ɑːn ˈjəŋ ˈʃoʊl.dəz]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies