венгерский-английский словарь »

boldogság означает в английский

венгерскийанглийский
boldogság főnév

happiness◼◼◼ noun
[UK: ˈhæp.i.nəs] [US: ˈhæp.i.nəs]

bliss◼◼◻ noun
[UK: blɪs] [US: ˈblɪs]

felicity [felicities]◼◻◻ noun
[UK: fə.ˈlɪ.sɪ.ti] [US: fə.ˈlɪ.sə.ti]

gladness◼◻◻ noun
[UK: ˈɡlæd.nəs] [US: ˈɡlæd.nəs]

beatitude [beatitudes]◼◻◻ noun
[UK: bi.ˈæ.tɪ.tjuːd] [US: bi.ˈæ.tɪ.tjuːd]

benediction [benedictions] noun
[UK: ˌbe.nɪ.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˌbe.nə.ˈdɪk.ʃn̩]

blessedness noun
[UK: ˈble.sɪd.nəs] [US: ˈble.sɪd.nəs]

rejoicing [rejoicings] noun
[UK: rɪˈdʒo.ɪs.ɪŋ] [US: rɪ.ˌdʒɔɪs.ɪŋ]

weal [weals] noun
[UK: wiːl] [US: wiːl]

blitheness noun

joyfulness noun
[UK: ˈdʒɔɪ.fəl.nəs] [US: ˈdʒɔɪ.fəl.nəs]

seeliness noun
[UK: sˈiːlinəs] [US: sˈiːlɪnəs]

boldogsággal tölt el ige

imparadise verb
[UK: ɪmpˈarədˌaɪz] [US: ɪmpˈærədˌaɪz]

boldogságos melléknév

blessed◼◼◼ adjective
[UK: blest] [US: ˈblest]

boldogságtól ragyogó arc

face irradiated with happiness[UK: feɪs ɪ.ˈreɪ.dɪeɪ.tɪd wɪð ˈhæp.i.nəs] [US: ˈfeɪs ɪ.ˈreɪ.di.ˌe.təd wɪθ ˈhæp.i.nəs]

boldogságtól sugárzó arc

face irradiated with happiness[UK: feɪs ɪ.ˈreɪ.dɪeɪ.tɪd wɪð ˈhæp.i.nəs] [US: ˈfeɪs ɪ.ˈreɪ.di.ˌe.təd wɪθ ˈhæp.i.nəs]

boldogságtól való félelem

cherophobia

boldogságát jelenti vknek

constitute somebody's happiness[UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhæp.i.nəs] [US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhæp.i.nəs]

a boldogság minden reményét elragadták

all hope of happiness has been snatched away[UK: ɔːl həʊp əv ˈhæp.i.nəs hæz biːn snætʃt ə.ˈweɪ] [US: ɔːl hoʊp əv ˈhæp.i.nəs ˈhæz ˈbɪn ˈsnætʃt ə.ˈweɪ]

a boldogságnak szenvedés az ára

no cross no crown[UK: nəʊ ˈkrɒs nəʊ kraʊn] [US: ˈnoʊ ˈkrɑːs ˈnoʊ ˈkraʊn]

arca sugárzott a boldogságtól

her face shone with happiness[UK: hɜː(r) feɪs ʃɒn wɪð ˈhæp.i.nəs] [US: hər ˈfeɪs ˈʃoʊn wɪθ ˈhæp.i.nəs]

azt hiszem, leginkább ő keresi a boldogságot

I think mostly she was looking for happiness[UK: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈməʊst.li ʃiː wɒz ˈlʊkɪŋ fɔː(r) ˈhæp.i.nəs] [US: ˈaɪ ˈθɪŋk ˈmoʊst.li ˈʃiː wəz ˈlʊkɪŋ ˈfɔːr ˈhæp.i.nəs]

betetőz (boldogságot) (átv) ige

complete [completed, completed, completing, completes]◼◼◼ verb
[UK: kəm.ˈpliːt] [US: kəm.ˈpliːt]

egy csepp boldogság

a draught of happiness[UK: ə drɑːft əv ˈhæp.i.nəs] [US: ə ˈdræft əv ˈhæp.i.nəs]

egy korty boldogság

a draught of happiness[UK: ə drɑːft əv ˈhæp.i.nəs] [US: ə ˈdræft əv ˈhæp.i.nəs]

kábult maradt a boldogságtól

left in a daze of happiness[UK: left ɪn ə deɪz əv ˈhæp.i.nəs] [US: ˈleft ɪn ə ˈdeɪz əv ˈhæp.i.nəs]

megzavar (boldogságot, hangulatot) ige

mar (happiness, mood) [marred, marred, marring, mars]◼◼◼ verb
[UK: mɑː(r)] [US: ˈmɑːr]

mennyei boldogság főnév

blissfulness noun
[UK: ˈblɪsfʊlnəs ] [US: ˈblɪsfəlnəs ]

nagy boldogság főnév

beatitude [beatitudes] noun
[UK: bi.ˈæ.tɪ.tjuːd] [US: bi.ˈæ.tɪ.tjuːd]

röpköd a boldogságtól (átv)

tread on air[UK: tred ɒn eə(r)] [US: ˈtred ɑːn ˈer]

saját boldogságát teszi tönkre

butch[UK: bʊtʃ] [US: ˈbʊtʃ]

sok boldogságot kíván

bid good thrift[UK: bɪd ɡʊd θrɪft] [US: ˈbɪd ˈɡʊd ˈθrɪft]

sugárzik az arca a boldogságtól

look blissfully happy[UK: lʊk ˈblɪ.sfə.li ˈhæp.i] [US: ˈlʊk ˈblɪ.sfə.li ˈhæp.i]

You can find it in:

венгерскийанглийский