венгерский-английский словарь »

azonos mértékű означает в английский

венгерскийанглийский
azonos mértékű melléknév

commeasurable (commensurable) adjective
[UK: kəmˈeʒərəbəl] [US: kəmˈeʒɚrəbəl]

You can find it in:

венгерскийанглийский