английский-венгерский словарь » yea meaning in венгерский

английскийвенгерский
yea [UK: jeɪ]
[US: ˈjeɪ]

igen◼◼◼ főnév

sőt◼◼◻ határozószó

bizonnyal határozószó

yea or nay

igen vagy nem

yeah [UK: jeə]
[US: ˈjæ]

igen◼◼◼

yean verb
[UK: jiːn]
[US: jiːn]

ellik (juh, kecske) ige

yeanling noun
[UK: ˈjiːn.lɪŋ]
[US: ˈjiːn.lɪŋ]

kecskegida főnév

kis bárány főnév

kis kecske főnév

year noun
[UK: ˈjiə(r)]
[US: ˈjɪr̩]

év◼◼◼ főnév

esztendő◼◼◻ főnév

year (in school) noun
[UK: ˈjiə(r)]
[US: ˈjɪr̩]

évfolyam (iskolai)◼◼◼ főnév

year by year [UK: ˈjiə(r) baɪ ˈjiə(r)]
[US: ˈjɪr̩ baɪ ˈjɪr̩]

évről évre◼◼◼

year in year out [UK: ˈjiə(r) ɪn ˈjiə(r) ˈaʊt]
[US: ˈjɪr̩ ɪn ˈjɪr̩ ˈaʊt]

évről évre

year of birth noun

születési év◼◼◼ főnév

year(s) old adjective
[UK: ˈjiəz əʊld]
[US: ˈjɪr̩z oʊld]

esztendős melléknév

éves melléknév

year on year (yoy)

évről évre◼◼◼

year to date (YTD)

év időarányos része mai napig

year's-end noun
[UK: ˈjiəz end]
[US: ˈjɪr̩z ˈend]

év vége főnév

year's-end mass [UK: ˈjiəz end mæs]
[US: ˈjɪr̩z ˈend ˈmæs]

szilveszteri ájtatosság

szilveszteri istentisztelet

year-and-a-day rule [UK: jɪər ænd ə deɪ ruːl ]
[US: jɪr ænd ə deɪ rul ]

év-és-egy nap-szabály (jog)

year-end [UK: ˈjiə(r) end]
[US: ˈjɪr̩ ˈend]

év vége főnév

év végi melléknév

évvége főnév

évvégi melléknév

year-long adjective
[UK: ˈjiə(r) ˈlɒŋ]
[US: ˈjɪr̩ ˈlɔːŋ]

egy évig tartó melléknév

egyéves melléknév

year-old adjective
[UK: ˈjiə(r) əʊld]
[US: ˈjɪr̩ oʊld]

egyéves◼◼◼ melléknév

year-round adjective
[UK: ˈjiə(r) ˈraʊnd]
[US: ˈjɪr̩ ˈraʊnd]

egész éven át tartó melléknév

yearbook noun
[UK: ˈjɜː.bʊk]
[US: ˈjɪr.ˌbʊk]

évkönyv◼◼◼ főnév

yearling [UK: ˈjɜːl.ɪŋ]
[US: ˈjɪl.ɪŋ]

egyéves◼◼◼ melléknév

egyéves állat◼◼◻ főnév

yearling (toddler, tot, bambino) [UK: ˈjɜːl.ɪŋ]
[US: ˈjɪl.ɪŋ]

fiatal gyermek

yearling calf [UK: ˈjɜːl.ɪŋ kɑːf]
[US: ˈjɪl.ɪŋ ˈkæf]

éves növendék szarvasmarha

yearlong adjective
[UK: ˈjɜː.lɒŋ]
[US: ˈjɪr.ˈlɒŋ]

egy teljes évig tartó melléknév

yearly (every year) [UK: ˈjɪə.li]
[US: ˈjɪr.li]

évenként◼◼◼ határozószó

évenkénti◼◼◼ melléknév

minden évben határozószó

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies