английский-венгерский словарь »

vile означает в венгерский

английскийвенгерский
vile [viler, vilest] adjective
[UK: vaɪl]
[US: ˈvaɪl]

aljas◼◼◼ melléknév

hitvány◼◼◼ melléknév

gonosz◼◼◼ melléknév

undorító◼◼◻ melléknév

gyarló◼◼◻ melléknév

ocsmány◼◼◻ melléknév

ócska◼◻◻ melléknév

vacak◼◻◻ melléknév

visszataszító◼◻◻ melléknév

erkölcstelen◼◻◻ melléknév

értéktelen◼◻◻ melléknév

átkozottul rossz melléknév

kellemetlen melléknév

lealacsonyító (erkölcsileg) melléknév

nagyon sértő melléknév

szennyes (átv) melléknév

vile deeds [UK: vaɪl diːdz]
[US: ˈvaɪl ˈdiːdz]

aljas tettek

vile language [UK: vaɪl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]
[US: ˈvaɪl ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

szennyes beszéd

vile odor [UK: vaɪl ˈəʊ.də(r)]
[US: ˈvaɪl ˈoʊ.də(r)]

undorító szag

vile slander [UK: vaɪl ˈslɑːn.də(r)]
[US: ˈvaɪl sˈlæn.dər]

aljas rágalom

vilely adverb
[UK: ˈvaɪl li]
[US: ˈvaɪl li]

aljasul határozószó

hitvány módra határozószó

vileness noun
[UK: ˈvaɪl.nəs]
[US: ˈvaɪl.nəs]

aljasság◼◼◼ főnév

hitványság◼◼◼ főnév

a vile humor [UK: ə vaɪl ˈhjuː.mə(r)]
[US: ə ˈvaɪl ˈhjuː.mər]

nagyon rossz kedv

breach of privilege [UK: briːtʃ əv ˈprɪ.və.lɪdʒ]
[US: ˈbriːtʃ əv ˈprɪ.vlədʒ]

előjogok megsértése

kiváltságok megsértése

Chvilevaite noun
[UK: sˌiːˈeɪtʃvˈaɪlveɪt]
[US: sˌiːˈeɪtʃvˈaɪlveɪt]

Csvilevait (ásv) főnév

deviled

erősen fűszerezett (étel)

disprivilege verb
[UK: dɪsprˈɪvəlˌɪdʒ]
[US: dɪsprˈɪvəlˌɪdʒ]

előjogoktól megfoszt vkt ige

durance vile noun
[UK: ˈdjʊə.rəns vaɪl]
[US: ˈdjʊə.rəns ˈvaɪl]

sötétzárka főnév

have a privilege [UK: həv ə ˈprɪ.və.lɪdʒ]
[US: həv ə ˈprɪ.vlədʒ]

előnyben részesül

in durance vile [UK: ɪn ˈdjʊə.rəns vaɪl]
[US: ɪn ˈdjʊə.rəns ˈvaɪl]

sötétzárkában

it's a great privilege to me [UK: ɪts ə ˈɡreɪt ˈprɪ.və.lɪdʒ tuː miː]
[US: ɪts ə ˈɡreɪt ˈprɪ.vlədʒ ˈtuː ˈmiː]

nagy tisztességemre szolgál

privilege [privileged, privileged, privileging, privileges] verb
[UK: ˈprɪ.və.lɪdʒ]
[US: ˈprɪ.vlədʒ]

privilegizál ige

előnyben részesít ige

kiváltságol ige

privilege [privileges] noun
[UK: ˈprɪ.və.lɪdʒ]
[US: ˈprɪ.vlədʒ]

kiváltság◼◼◼ főnév

megtiszteltetés◼◼◻ főnév

előjog◼◼◻ főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский