английский-венгерский словарь » verzieh dich meaning in венгерский

Similar results:
английский: verier, vernier, verditer, verified, verifier
английскийвенгерский
dichlamydeous adjective
[UK: dˌɪtʃləmˈaɪdiəs]
[US: dˌɪtʃləmˈaɪdiəs]

kettős virágtakarójú melléknév
növ

You can find it in:

английскийвенгерский