английский-венгерский словарь » touch meaning in венгерский

английскийвенгерский
touch noun
[UK: tʌtʃ]
[US: ˈtətʃ]

bántalmaz ige

ecsetkezelés főnév

egy csöppnyi

egy kevés

elér ige

előrajzol ige

ér (vmihez) ige főnév

érint (beszédtémát) (átv) ige

érintés főnév

érintkezik ige

felér (vmvel) (átv) ige

felvázol ige

fogás főnév

hozzáad ige

hozzányúl ige

játszik (hangszeren) (átv) ige

jellemző eljárásmód

jellemző vonás

kis mennyiség (vmből)

megérint ige

meghat ige

megindít ige

megkóstol ige

megtapint ige

megtapintás főnév

nyúl ige

partvonal (futballban) főnév

próbakő főnév

tapint ige

tapintás főnév

tapintóérzék főnév

vonatkozik ige

zongorabillentés főnév

touch (in fencing) noun
[UK: tʌtʃ]
[US: ˈtətʃ]

tus (vívásban) (átv) főnév

touch (painting) noun
[UK: tʌtʃ]
[US: ˈtətʃ]

ecsetvonás főnév

touch a sore point [UK: tʌtʃ ə sɔː(r) pɔɪnt]
[US: ˈtətʃ ə ˈsɔːr ˈpɔɪnt]

elevenére tapint

touch a string on somebody's heart [UK: tʌtʃ ə strɪŋ ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di hɑːt]
[US: ˈtətʃ ə ˈstrɪŋ ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhɑːrt]

megrezegtet egy húrt vk szívében

szívére hat vknek

touch at verb
[UK: tʌtʃ ət]
[US: ˈtətʃ ət]

megérint ige

touch at a port [UK: tʌtʃ ət ə pɔːt]
[US: ˈtətʃ ət ə ˈpɔːrt]

kikötőt érint

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies