английский-венгерский словарь » third meaning in венгерский

английскийвенгерский
third [UK: ˈθɜːd]
[US: ˈθɝːd]

harmad◼◼◼ főnév

harmadrész◼◼◻ főnév

harmadik dolog

harmadik sebesség

harmadik személy főnév

harmadol

harmadú melléknév

másodperc hatvanad része

terc (hangköz)

third (3.) [UK: ˈθɜːd]
[US: ˈθɝːd]

harmadik (3.)◼◼◼

third back noun

kullancs főnév

third class noun
[UK: ˈθɜːd klɑːs]
[US: ˈθɝːd ˈklæs]

harmadosztály főnév

third class matter [UK: ˈθɜːd klɑːs ˈmæ.tə(r)]
[US: ˈθɝːd ˈklæs ˈmæ.tər]

nyomtatvány díjszabással továbbítható küldemény

third copy noun
[UK: ˈθɜːd ˈkɒ.pi]
[US: ˈθɝːd ˈkɑː.pi]

harmadpéldány főnév

third degree [UK: ˈθɜːd dɪ.ˈɡriː]
[US: ˈθɝːd dɪ.ˈɡriː]

harmadfokú kínvallatás

harmadfokú vallatás

rendőri kínvallatás

third division [UK: ˈθɜːd dɪ.ˈvɪʒ.n̩]
[US: ˈθɝːd dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

bebörtönzés szigorúságának harmadik foka

third estate noun
[UK: ˈθɜːd ɪ.ˈsteɪt]
[US: ˈθɝːd ə.ˈsteɪt]

harmadik rend főnév

polgári osztály főnév

third eyelid [UK: ˈθɜːd ˈaɪ.lɪd]
[US: ˈθɝːd ˈaɪ.ˌlɪd]

harmadik szemhéj

pislogóhártya (pislogóhártya (membrana nictitans, palpebra tertia, plica semilunaris conjunctivae)) főnév

third finger (ring finger, annualry) noun
[UK: ˈθɜːd ˈfɪŋ.ɡə(r)]
[US: ˈθɝːd ˈfɪŋ.ɡər]

gyűrűsujj (digitus anularis (mani)) főnév

third floor back [UK: ˈθɜːd flɔː(r) ˈbæk]
[US: ˈθɝːd ˈflɔːr ˈbæk]

harmadik emelet hátul (udvari szárnyon)

third form [UK: ˈθɜːd ˈfɔːm]
[US: ˈθɝːd ˈfɔːrm]

harmadik osztály (átv)

third gear [UK: ˈθɜːd ɡɪə(r)]
[US: ˈθɝːd ˈɡɪr]

harmadik sebesség◼◼◼

harmadik sebességfokozat

third grade [UK: ˈθɜːd ɡreɪd]
[US: ˈθɝːd ˈɡreɪd]

harmadik osztály

third mate noun
[UK: ˈθɜːd meɪt]
[US: ˈθɝːd ˈmeɪt]

harmadik tiszt főnév

harmadtiszt főnév

third mining [UK: ˈθɜːd ˈmaɪn.ɪŋ]
[US: ˈθɝːd ˈmaɪn.ɪŋ]

lábazás (átv)

pillérek visszafejtése

third molar noun
[UK: ˈθɜːd ˈməʊ.lə(r)]
[US: ˈθɝːd ˈmoʊ.lər]

bölcsességfog (dens molaris tertius -serotinus, dens sapientiae) főnév

third of exchange [UK: ˈθɜːd əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ]
[US: ˈθɝːd əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

váltó harmadpéldánya

third order (third rule) noun
[UK: ˈθɜːd ˈɔː.də(r)]
[US: ˈθɝːd ˈɔːr.dər]

harmadrend (világi szerzetes rend)◼◼◼ főnév

third party [UK: ˈθɜːd ˈpɑː.ti]
[US: ˈθɝːd ˈpɑːr.ti]

harmadik fél◼◼◼

harmadik személy◼◼◻ főnév

kívülálló harmadik személy

kívülálló személy (átv)

közömbös személy

12

You can find it in:

английскийвенгерский