английский-венгерский словарь » scuttlebutt meaning in венгерский

английскийвенгерский
scuttlebutt noun
[UK: ˈskə.təl.ˌbət]
[US: ˈskə.təl.ˌbət]

pletyka◼◼◼ főnév

ellenőrizhetetlen hír főnév

ivóvíztartó hordó (hajón) főnév

kacsa (átv) főnév

mendemonda főnév

according to the scuttlebutt [UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə ˈskə.təl.ˌbət]
[US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈskə.təl.ˌbət]

hírek szerint

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies