английский-венгерский словарь »

rise to a point of order означает в венгерский

английскийвенгерский
rise to a point of order [UK: raɪz tuː ə pɔɪnt əv ˈɔː.də(r)]
[US: ˈraɪz ˈtuː ə ˈpɔɪnt əv ˈɔːr.dər]

felszólal és rendreutasítást kér

You can find it in:

английскийвенгерский