английский-венгерский словарь »

represent означает в венгерский

английскийвенгерский
represent [represented, represented, representing, represents] verb
[UK: ˌriː.prɪ.ˈzent]
[US: ˌre.prə.ˈzent]

képvisel◼◼◼ ige

mutat◼◼◻ ige

ábrázol◼◼◻ ige

reprezentál◼◼◻ ige

kifejez◼◻◻ ige

állít◼◻◻ ige

elmond◼◻◻ ige

alakít◼◻◻ ige

előad◼◻◻ ige

rajzol (átv)◼◻◻ ige

feltüntet (vmlyennek)◼◻◻ ige

felrajzol (átv) ige

megértet ige

szerepet alakít (színész) ige

újra benyújt ige

újra előad ige

representable adjective
[UK: ˌrɛprɪˈzɛntəbl ]
[US: ˌrɛprəˈzɛntəbl ]

ábrázolható◼◼◼ melléknév

bemutatható melléknév

representation [representations] noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

kép◼◼◼ főnév

képviselet◼◼◼ főnév

ábrázolás◼◼◼ főnév

feltüntetés◼◻◻ főnév

képmás◼◻◻ főnév

értelmezés◼◻◻ főnév

állítás◼◻◻ főnév

kifogás◼◻◻ főnév

alakítás főnév

színielőadás főnév

tényvázlat (ügyvédi) főnév

representational adjective
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩]
[US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl]

ábrázoló◼◼◼ melléknév

representational art [UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ɑːt]
[US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈɑːrt]

tematikus művészet

valóságábrázoló művészet

representational painting [UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ˈpeɪnt.ɪŋ]
[US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈpeɪnt.ɪŋ]

ábrázoló festészet

élethű festészet

tematikus festészet

representational process noun
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ˈprəʊ.ses]
[US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈproʊ.ses]

reprezentációs folyamat főnév

representationalism noun
[UK: rˌeprɪzˈentˈeɪʃənəlˌɪzəm]
[US: rˌeprɪzˈentˈeɪʃənəlˌɪzəm]

tárgyilagosság főnév
műv

valóságábrázoló irányzat főnév

representations [representations] noun

ábrázolások◼◼◼ főnév

képviseletek◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский