английский-венгерский словарь »

reportorial означает в венгерский

английскийвенгерский
reportorial adjective
[UK: ˌre.pərˈ.tɔːiəl]
[US: ˌre.pər.ˈtɔː.riəl]

riporteri melléknév

újságírói melléknév

reportorial corps of a newspaper [UK: ˌre.pərˈ.tɔːiəl kɔːz əv ə ˈnjuː.speɪ.pə(r)]
[US: ˌre.pər.ˈtɔː.riəl ˈkɔːr əv ə ˈnuːz.ˌpe.pər]

újság újságírói gárdája

You can find it in:

английскийвенгерский