английский-венгерский словарь »

ravel означает в венгерский

английскийвенгерский
ravel [ravelled, ravelled, ravelling, ravels] verb
[UK: ˈræ.vəl]
[US: ˈræ.vəl]

gubanc◼◼◼ ige

bonyodalom ige

felbont ige

felfejt ige

foszlik ige

kibogoz ige

kibogozás ige

összebonyolódás ige

összegubancol ige

összekuszál ige

szálakra bomlik ige

szálakra bontás ige

ravel out verb
[UK: ˈræ.vəl ˈaʊt]
[US: ˈræ.vəl ˈaʊt]

felbont ige

felfejt ige

kibogoz ige

ravelin noun
[UK: ˈræ.vlɪn]
[US: ˈræ.vlɪn]

háromszögű kiugró sánc főnév
kat épít

raveling noun
[UK: ˈræ.vəl.ɪŋ]
[US: ˈræ.vəl.ɪŋ]

kirojtosodás főnév

ravelled adjective
[UK: ˈræ.vəld]
[US: ˈræ.vəld]

kirojtosodott melléknév

összecsomózott melléknév

összegabalyodott melléknév

összegubancolódott melléknév

összegubancolt melléknév

összekuszált melléknév

ravelling noun
[UK: ˈræ.vəl.ɪŋ]
[US: ˈræ.vəl.ɪŋ]

kirojtosodás főnév

összezavarodás◼◼◻ főnév

(travelling) toilet bag noun

neszesszer főnév

air travel noun

légi utazás◼◼◼ főnév

Are there any reductions for off-peak travel? [UK: ə(r) ðeə(r) ˈe.ni rɪ.ˈdʌk.ʃn̩z fɔː(r) ɒf piːk ˈtræv.l̩]
[US: ˈɑːr ˈðer ˈe.ni ri.ˈdʌk.ʃn̩z ˈfɔːr ˈɒf ˈpiːk ˈtræv.l̩]

Van bármilyen kedvezmény csúcsidőn kívüli utazásra?

as a souvenir (from a travel…) [UK: əz ə ˌsuː.və.ˈnɪə(r) frəm ə ˈtræv.l̩]
[US: ˈæz ə ˌsuː.və.ˈnɪr frəm ə ˈtræv.l̩]

emlékként◼◼◼

book of travel noun
[UK: bʊk əv ˈtræv.l̩]
[US: ˈbʊk əv ˈtræv.l̩]

útleírás főnév

bourne from which no traveller returns [UK: bʊən frəm wɪtʃ nəʊ ˈtræ.vlə(r) rɪ.ˈtɜːnz]
[US: ˈbɔːrn frəm hwɪtʃ ˈnoʊ ˈtræ.və.lər rə.ˈtɝːnz]

túlvilág, ahonnan nincs visszatérés

bravely [UK: ˈbreɪ.vli]
[US: ˈbreɪ.vli]

bátran◼◼◼ határozószó

nagyszerű◼◻◻ melléknév

illedelmesen határozószó

caravel noun
[UK: ˈke.rə.ˌvel]
[US: ˈke.rə.ˌvel]

gyors kis vitorláshajó◼◼◻ főnév

gyors kishajó főnév

kis hajó főnév

caravel-built [UK: ˈke.rə.ˌvel bɪlt]
[US: ˈke.rə.ˌvel ˈbɪlt]

sima oldalú csónak

circle (travel in circles) [circled, circled, circling, circles] verb
[UK: ˈsɜːk.l̩]
[US: ˈsɝːk.l̩]

köröz◼◼◼ ige

circus (a traveling company of performers) [circuses] noun
[UK: ˈsɜːkəs]
[US: ˈsɝːkəs]

cirkusz◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский