английский-венгерский словарь » rather! meaning in венгерский

английскийвенгерский
I had rather not [UK: ˈaɪ həd ˈrɑː.ðə(r) nɒt]
[US: ˈaɪ həd ˈræ.ðər ˈnɑːt]

inkább nem

jobban szeretném, ha nem

I rather like it [UK: ˈaɪ ˈrɑː.ðə(r) ˈlaɪk ɪt]
[US: ˈaɪ ˈræ.ðər ˈlaɪk ˈɪt]

eléggé tetszik nekem

I rather think [UK: ˈaɪ ˈrɑː.ðə(r) ˈθɪŋk]
[US: ˈaɪ ˈræ.ðər ˈθɪŋk]

az az érzésem

I rather think you know him [UK: ˈaɪ ˈrɑː.ðə(r) ˈθɪŋk juː nəʊ hɪm]
[US: ˈaɪ ˈræ.ðər ˈθɪŋk ˈjuː ˈnoʊ ˈhɪm]

az az érzésem,hogy ismered őt

azt hiszem, hogy ismered őt

I should rather think so! [UK: ˈaɪ ʃʊd ˈrɑː.ðə(r) ˈθɪŋk ˈsəʊ]
[US: ˈaɪ ˈʃʊd ˈræ.ðər ˈθɪŋk ˈsoʊ]

meghiszem azt!

I would rather drink tea than coffee [UK: ˈaɪ wʊd ˈrɑː.ðə(r) drɪŋk tiː ðæn ˈkɒ.fi]
[US: ˈaɪ ˈwʊd ˈræ.ðər ˈdrɪŋk ˈtiː ˈðæn ˈkɑː.fi]

szívesebben innék teát, mint kávét

I would rather not [UK: ˈaɪ wʊd ˈrɑː.ðə(r) nɒt]
[US: ˈaɪ ˈwʊd ˈræ.ðər ˈnɑːt]

inkább nem

jobban szeretném, ha nem

I'd ten times rather [UK: aɪd ten ˈtaɪmz ˈrɑː.ðə(r)]
[US: aɪd ˈten ˈtaɪmz ˈræ.ðər]

sokkal inkább

százszor inkább

I'm rather pushed [UK: aɪm ˈrɑː.ðə(r) pʊʃt]
[US: ˈaɪm ˈræ.ðər ˈpʊʃt]

nagy hajtásban vagyok (átv)

it was rather a failure [UK: ɪt wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)]
[US: ˈɪt wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

elég gyengén sikerült

sokkal inkább kudarc volt

it's rather cold [UK: ɪts ˈrɑː.ðə(r) kəʊld]
[US: ɪts ˈræ.ðər koʊld]

egész hideg van

elég hideg van

ez meglehetősen hideg

it's rather late in the day to [UK: ɪts ˈrɑː.ðə(r) leɪt ɪn ðə deɪ tuː]
[US: ɪts ˈræ.ðər ˈleɪt ɪn ðə ˈdeɪ ˈtuː]

kicsit késői már, hogy …

kicsit későn kapott észbe, hogy …

or rather [UK: ɔː(r) ˈrɑː.ðə(r)]
[US: ɔːr ˈræ.ðər]

illetve◼◼◼ kötőszó

jobban mondva◼◼◻

vagyis inkább◼◼◻

helyesebben szólva

illetőleg kötőszó

parathermy [UK: pˈarəθəmi]
[US: pˈærəθɚmi]

rövidhullámos átmelegítés (parathermia)

pleasant weather if rather cold [UK: ˈpleznt ˈwe.ðə(r) ɪf ˈrɑː.ðə(r) kəʊld]
[US: ˈple.zənt ˈwe.ðər ˈɪf ˈræ.ðər koʊld]

kellemes idő, bár elég hűvös

run it rather fine [UK: rʌn ɪt ˈrɑː.ðə(r) faɪn]
[US: ˈrən ˈɪt ˈræ.ðər ˈfaɪn]

maximális kockázatot vállalva

she is rather promiscuous [UK: ʃiː ɪz ˈrɑː.ðə(r) prə.ˈmɪ.skjʊəs]
[US: ˈʃiː ˈɪz ˈræ.ðər ˈpromə.skwəs]

fűvel-fával lefekszik

she's rather a promiscuous girl [UK: ʃiːz ˈrɑː.ðə(r) ə prə.ˈmɪ.skjʊəs ɡɜːl]
[US: ʃiz ˈræ.ðər ə ˈpromə.skwəs ˈɡɝːl]

ez a lány fűvel-fával lefekszik

that is coming it rather strong [UK: ðæt ɪz ˈkʌm.ɪŋ ɪt ˈrɑː.ðə(r) strɒŋ]
[US: ˈðæt ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ ˈɪt ˈræ.ðər ˈstrɒŋ]

ez kicsit sok a jóból

that is rather expensive [UK: ðæt ɪz ˈrɑː.ðə(r) ɪk.ˈspen.sɪv]
[US: ˈðæt ˈɪz ˈræ.ðər ɪk.ˈspen.sɪv]

kissé drága

that's getting rather near the knuckles [UK: ðæts ˈɡet.ɪŋ ˈrɑː.ðə(r) nɪə(r) ðə ˈnʌk.l̩z]
[US: ðæts ˈɡet.ɪŋ ˈræ.ðər ˈnɪr ðə ˈnʌk.l̩z]

ez közel járt az illetlenséghez

ez már kissé sikamlós (átv)

the performance was rather a failure [UK: ðə pə.ˈfɔː.məns wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)]
[US: ðə pər.ˈfɔːr.məns wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

elég gyengén sikerült az előadás

kudarcba fulladt a szereplés (átv)

nem valami jól sikerült az előadás

the rather [UK: ðə ˈrɑː.ðə(r)]
[US: ðə ˈræ.ðər]

annál inkább

annál is inkább

the rather that [UK: ðə ˈrɑː.ðə(r) ðæt]
[US: ðə ˈræ.ðər ˈðæt]

annál is inkább, hogy …

123

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies