английский-венгерский словарь »

rather! означает в венгерский

английскийвенгерский
rather adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r)]
[US: ˈræ.ðər]

inkább◼◼◼ határozószó

elég◼◼◻ határozószó

meglehetősen◼◼◻ határozószó

eléggé◼◼◻ határozószó

egy kicsit◼◼◻ határozószó

hogyne◼◻◻ határozószó

némiképpen határozószó

egy kevéssé határozószó

egy bizonyos fokig határozószó

egy bizonyos mértékig határozószó

sokkal inkább határozószó

rather … than … [UK: ˈrɑː.ðə(r) ðæn]
[US: ˈræ.ðər ˈðæn]

inkább …, mint …

rather a lot [UK: ˈrɑː.ðə(r) ə lɒt]
[US: ˈræ.ðər ə ˈlɑːt]

egy kicsit sok◼◼◼

rather not [UK: ˈrɑː.ðə(r) nɒt]
[US: ˈræ.ðər ˈnɑːt]

inkább nem◼◼◼

Rather not! [UK: ˈrɑː.ðə(r) nɒt]
[US: ˈræ.ðər ˈnɑːt]

Hogy nem!

Persze, hogy nem!

Talán mégse!

Talán mégsem!

rather sticky about giving his consent [UK: ˈrɑː.ðə(r) ˈstɪk.i ə.ˈbaʊt ˈɡɪv.ɪŋ hɪz kən.ˈsent]
[US: ˈræ.ðər ˈstɪk.i ə.ˈbaʊt ˈɡɪv.ɪŋ ˈhɪz kən.ˈsent]

elég nehezen adja beleegyezését

elég nehezen egyezik bele

rather than [UK: ˈrɑː.ðə(r) ðæn]
[US: ˈræ.ðər ˈðæn]

inkább mintsem◼◼◼

rather too adverb
[UK: ˈrɑː.ðə(r) tuː]
[US: ˈræ.ðər ˈtuː]

meglehetősen◼◼◼ határozószó

rather weak [UK: ˈrɑː.ðə(r) wiːk]
[US: ˈræ.ðər ˈwiːk]

elégséges melléknév

elégséges osztályzat

Rather! [UK: ˈrɑː.ðə(r)]
[US: ˈræ.ðər]

De még mennyire!

Hogyne!

Mi az hogy!

Naná!

Persze hogy! indulatszó

anything rather that [UK: ˈe.ni.θɪŋ ˈrɑː.ðə(r) ðæt]
[US: ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈræ.ðər ˈðæt]

bármit inkább, mint

be rather out of sorts [UK: bi ˈrɑː.ðə(r) ˈaʊt əv sɔːts]
[US: bi ˈræ.ðər ˈaʊt əv ˈsɔːrts]

egy kissé rosszul érzi magát

be rather plain [UK: bi ˈrɑː.ðə(r) pleɪn]
[US: bi ˈræ.ðər ˈpleɪn]

csúnyácska főnév

nem egy világszépe

nem valami világszépe

szegény melléknév

cut it rather fine [UK: kʌt ɪt ˈrɑː.ðə(r) faɪn]
[US: ˈkət ˈɪt ˈræ.ðər ˈfaɪn]

hajszálra kiszámítva

he is rather bossy [UK: hiː ɪz ˈrɑː.ðə(r) ˈbɒ.si]
[US: ˈhiː ˈɪz ˈræ.ðər ˈbɒ.si]

szeret parancsolgatni

I feel rather better today [UK: ˈaɪ fiːl ˈrɑː.ðə(r) ˈbe.tə(r) tə.ˈdeɪ]
[US: ˈaɪ ˈfiːl ˈræ.ðər ˈbe.tər tə.ˈdeɪ]

ma egy kissé jobban érzem magam

ma valamivel jobban érzem magam

I had rather not [UK: ˈaɪ həd ˈrɑː.ðə(r) nɒt]
[US: ˈaɪ həd ˈræ.ðər ˈnɑːt]

inkább nem◼◼◼

12

You can find it in:

английскийвенгерский