английский-венгерский словарь »

poky hole of a place означает в венгерский

английскийвенгерский
poky hole of a place [UK: ˈpəʊk.i həʊl əv ə ˈpleɪs]
[US: ˈpoʊk.i hoʊl əv ə ˈpleɪs]

nyomorúságos kis fészek

nyomorúságos kis lyuk

You can find it in:

английскийвенгерский