английский-венгерский словарь »

perception означает в венгерский

английскийвенгерский
perception [perceptions] noun
[UK: pə.ˈsep.ʃn̩]
[US: pər.ˈsep.ʃn̩]

érzékelés (perceptio)◼◼◼ főnév

felfogás (perceptio)◼◼◼ főnév

észlelés (perceptio)◼◼◼ főnév

észrevétel (perceptio)◼◼◻ főnév

megfigyelés◼◼◻ főnév

felfogóképesség◼◻◻ főnév

érzékenység (perceptio)◼◻◻ főnév

észrevevés főnév

perceptional adjective
[UK: pə.ˈsep.ʃənl]
[US: pə.ˈsep.ʃənl]

érzékelési (perceptionalis)◼◼◼ melléknév

felfogó (perceptionalis) melléknév

apperception noun
[UK: ˌæ.pɜː.ˈsep.ʃən]
[US: ˌæ.pər.ˈsep.ʃən]

tudatos észlelés (apperceptio)◼◼◼ főnév

appercepció főnév

tudatossá válás főnév

tudatosulás főnév

colour-hearing (coloured hearing) (illusion, perception) noun
[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈhɪər.ɪŋ]
[US: ˈkʌ.lər ˈhɪr.ɪŋ]

színhallás (illúzió, percepció) főnév
GB

depth perception noun

mélységészlelés◼◼◼ főnév

imperception [imperceptions] noun
[UK: ɪmpəsˈepʃən]
[US: ɪmpɚsˈepʃən]

észleléshiány (imperceptio) főnév

észrevevés hiánya (imperceptio) főnév

impercepció (imperceptio) főnév

percepciós hiány (imperceptio) főnév

misperception [misperceptions] noun

félreértés◼◼◼ főnév

sense perception [UK: sens pə.ˈsep.ʃn̩]
[US: ˈsens pər.ˈsep.ʃn̩]

érzékszervi érzékelés (perceptio sensualis)

sensory perception [UK: ˈsen.sə.ri pə.ˈsep.ʃn̩]
[US: ˈsen.sə.ri pər.ˈsep.ʃn̩]

érzéki észlelet (perceptio sensualis)◼◼◼

speech perception [speech perceptions] noun

beszédészlelés főnév

visual perception noun
[UK: ˈvɪʒ.u.əl pə.ˈsep.ʃn̩]
[US: ˈvɪʒ.u.əl pər.ˈsep.ʃn̩]

látás főnév

You can find it in:

английскийвенгерский